ἐπισιτίζομαι
ἐπισιτίζω
 • Meaning:
  • to provide with food
  • to make provisions
  • to get food ready to take on a journey
  • to feed upon
 • Forms:
  • ἐπεσιτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπισιτίζομαι Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
ἐπισιτισμόν
ἐπισιτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • provisions, victuals, food and drink
  • food and drink to be taken on a journey
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπισιτισμόςἐπισιτισμοί
GENἐπισιτισμοῦἐπισιτισμῶν
DATἐπισιτισμῷἐπισιτισμοῖς
ACCἐπισιτισμόνἐπισιτισμούς
VOCἐπισιτισμέἐπισιτισμοί
ἐπισιτισμοῦ