ἐπίσημα
ἐπισημαίνω
 • Meaning:
  • to mark, set a mark upon
  • to recognize by a distinctive feature
 • Forms:
  • ἐπεσημήνω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισημάνασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐπισημάνασθαι
ἐπίσημοι
ἐπίσημον
ἐπίσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • splendid, prominent, outstanding, conspicuous
   • distinguishable (from others)
   • marked, notable, of note; remarkable, i.e., (figuratively) eminent
   • Bad sense: notorious
  • Substantival:
   • a distinguishing mark
 • Forms:
ἐπισήμῳ
ἐπισήμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in an outstanding manner