ἔπινεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
ἔπινες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
ἐπίνετε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω
ἐπινεύει
ἐπινεύσαντος
ἐπινεύω
ἐπινεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: clouded, dark
 • Cognates: συννεφής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπινεφήςἐπινεφές
GENἐπινεφοῦς
DATἐπινεφεῖ
ACCἐπινεφῆἐπινεφές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπινεφεῖςἐπινεφῆ
GENἐπινεφῶν
DATἐπινεφέσι(ν)
ACCἐπινεφεῖςἐπινεφῆ
ἐπινίκια
ἐπινίκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of victory, triumphal
 • Forms:
  • ἐπινίκια Adj: Acc Plur Neut
ἐπινόει
ἐπινοεῖς
ἐπινοέω
ἐπίνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίνοιαἐπίνοιαι
GENἐπινοίαςἐπινοιῶν
DATἐπινοίᾳἐπινοίαις
ACCἐπίνοιανἐπινοίας
ἐπινοίᾳ
ἐπίνοιαι
ἐπίνοιαν
ἐπινοίας
ἐπινομή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπινομήἐπινομαί
GENἐπινομῆςἐπινομῶν
DATἐπινομῇἐπινομαῖς
ACCἐπινομήνἐπινομάς
VOCἐπινομήἐπινομαί
ἐπινομήν
ἔπινον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
ἐπινυστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall asleep, drop asleep over, slumber, doze
 • Cognates: νυστάζω
 • Forms:
  • ἐπινυστάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐπινυστάξῃς