ἐπίομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πίνω
ἔπιον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
ἐπιόντα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πίνω
ἐπιόντι
ἐπιοργίζω
ἐπιορκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to swear falsely
  • to commit perjury, perjure oneself
  • to break one's oath
 • Forms:
  • ἐπιορκήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιορκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιορκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐπιορκήσας
ἐπιορκήσεις
ἐπιορκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a false oath, false swearing, perjury
ἐπιόρκοις
ἐπίορκος
ἐπιορκοῦσιν
ἐπίοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
ἐπιοῦσα
ἐπιοῦσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the next day
ἐπιούσῃ
ἐπιούσιον
ἐπιούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • for the coming day, sufficient for the day
  • daily
 • Forms:
  • ἐπιούσιον Adj: Acc Sing Masc