ἐπί
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • Genitive: (emphasizing contact) on, upon, at, near, before (in presence of someone), over (as power over someone), on the basis of, concerning, at the time of (some king)
   • Of Place: upon where? (e.g., ἐφ᾿ ἅρματος ὀχεῖσθαι - to jump upon a chariot; ἐπὶ τοῦ ὄρους - upon the mountains)
   • Of Place: whither?, in the direction of (e.g., ἐπ᾿ οἴκου ἔρχομαι - I go toward the house)
   • Of Time: during (e.g., ἐπὶ Κροίσου βασιλεύοντος - during the reign of Croesus)
   • Distributively: in a row/column, deep (e.g., ἐπὶ τεττάρων πορεύεσθαι - four men deep)
  • Dative: (emphasizing position) on, in, above, upon, against (in a hostile sense), over (as authority over someone), to, in addition to, at time of
   • Of Place: where? by, alongside (e.g., ἐπὶ ναυσίν - beside the ship; ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ - by the sea)
   • Of Time: immediately after, right after (e.g., ἐπὶ τῷ τρίτῳ σημείῳ - after the third sign; ἐπὶ τούτοις - right after these things)
   • Of Time: in, during (e.g., ἐπὶ τοῖς νῦν χρόνοις - in these present times)
  • Accusative: (emphasizing motion or direction) across, over, on, upon, up to, to, toward, against
   • Of Place: upon (e.g., ἐφ᾿ ἵππον ἀναβαίνειν - to go upon a horse)
   • Of Place: against (e.g., ὥρμησαν ἐπ᾿ αὐτὸν - they ran against him - Acts 7:57)
   • Of Time: for the space of (e.g., ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας - for the space of three days)
  • Expression:
   • ἐπὶ τὸ αὐτό: at the same time, at the same place, in common, together
   • Note: some texts combine ἐπὶ τὸ αὐτό into one word: ἐπιτοαυτό
 • Forms:
  • ἐπ᾿ PREP
  • ἐφ᾿ PREP