ἐπί
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • Genitive: (emphasizing contact) on, upon, at, near, before (in presence of someone), over (as power over someone), on the basis of, concerning, at the time of (some king)
   • Of Place: upon where?
    • ἐφ᾿ ἅρματος ὀχεῖσθαι - to jump upon a chariot
    • ἐπὶ τοῦ ὄρους - upon the mountains
   • Of Place: whither?, in the direction of
    • ἐπ᾿ οἴκου ἔρχομαι - I go toward the house
   • Of Time: during
    • ἐπὶ Κροίσου βασιλεύοντος - during the reign of Croesus
   • Distributively: in a row/column, deep
    • ἐπὶ τεττάρων πορεύεσθαι - four men deep
  • Dative: (emphasizing position)on, in, above, upon, against (in a hostile sense), over (as authority over someone), to, in addition to, at time of
   • Of Place: where? by, alongside
    • ἐπὶ ναυσίν - beside the ship
    • ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ - by the sea
   • Of Time: immediately after, right after
    • ἐπὶ τῷ τρίτῳ σημείῳ - after the third sign
    • ἐπὶ τούτοις - right after these things
   • Of Time: in, during
    • ἐπὶ τοῖς νῦν χρόνοις - in these present times
  • Accusative: (emphasizing motion or direction)across, over, on, upon, up to, to, toward, against
   • Of Place: upon
    • ἐφ᾿ ἵππον ἀναβαίνειν - to go upon a horse
   • Of Place: against
    • ὥρμησαν ἐπ᾿ αὐτὸν - they ran against him - Acts 7:57)
   • Of Time: for the space of
    • ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας - for the space of three days
  • Expression:
   • ἐπὶ τὸ αὐτό: at the same time, at the same place, in common, together
   • Note: some texts combine ἐπὶ τὸ αὐτό into one word: ἐπιτοαυτό
 • Forms:
  • ἐπ᾿ PREP
  • ἐφ᾿ PREP