ἔοικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be like, resemble, seem
 • Forms:
  • ἔοικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἔοικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἔοικε
ἔοικεν
ἑόρακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἑόρακαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑόρακας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἑοράκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑοράκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ἑόρακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑόραται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑόρταζε
ἑορτάζειν
ἑορτάζοντας
ἑορτάζοντες
ἑορτάζοντος
ἑορτάζοντων
ἑορτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to celebrate a festival
 • Forms:
 • Present
 • ἑορταζώμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἑόρταζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἑορτάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἑορτάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἑορτάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἑορτάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἑορτάζοντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἑορτάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἑορτάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἑορτάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • ἑορτάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἑορτάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἑορτάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ἑορταζώμεν
ἑορταί
ἑορταῖς
ἑορτάς
ἑορτάσαι
ἑορτάσατε
ἑορτάσει
ἑορτάσεις
ἑορτάσετε
ἑόρτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: festival, holiday, festal celebration, festive celebration (to welcome foreign guests)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑόρτασμαἑορτάσματα
GENἑορτάσματοςἑορτασμάτων
DATἑορτάσματιἑορτάσμασι(ν)
ACCἑόρτασμαἑορτάσματα
ἑορτασμάτων
ἑορτάσωσιν
ἑορτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: feast, holy day, a regular religious festival
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑορτήἑορταί
GENἑορτῆςἑορτῶν
DATἑορτῇἑορταῖς
ACCἑορτήνἑορτάς
VOCἑορτήἑορταί
ἑορτῇ
ἑορτήν
ἑορτῆς
ἑορτῶν