ἑπτά
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seven
ἑπταετῆ
ἑπταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seven years old
 • Forms:
ἐπταίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
ἐπταικότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to cause to stumble
 • Root: πταίω
ἐπταικώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: πταίω
ἔπταισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
ἔπταισε, ἔπταισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
ἑπτακαίδεκα
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seventeen
ἑπτακαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventeenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑπτακαιδέκατοςἑπτακαιδεκάτηἑπτακαιδέκατον
GENἑπτακαιδεκάτουἑπτακαιδεκάτηςἑπτακαιδεκάτου
DATἑπτακαιδεκάτῳἑπτακαιδεκάτῃἑπτακαιδεκάτῳ
ACCἑπτακαιδέκατονἑπτακαιδεκάτηνἑπτακαιδέκατον
VOCἑπτακαιδέκατεἑπτακαιδεκάτηἑπτακαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἑπτακαιδέκατοιἑπτακαιδέκαταιἑπτακαιδέκατα
GENἑπτακαιδεκάτωνἑπτακαιδεκάτωνἑπτακαιδεκάτων
DATἑπτακαιδεκάτοιςἑπτακαιδεκάταιςἑπτακαιδεκάτοις
ACCἑπτακαιδεκάτουςἑπτακαιδεκάταςἑπτακαιδέκατα
VOCἑπτακαιδέκατοιἑπτακαιδέκαταιἑπτακαιδέκατα
ἑπτακαιδεκάτῳ
ἑπτάκι
ἑπτάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seven times
 • Forms:
  • ἑπτάκι Adverb
ἑπτακισχίλια
ἑπτακισχιλίαν
ἑπτακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: seven thousand
 • Forms:
  • ἑπτακισχίλια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἑπτακισχιλίαν Adj: Acc Plur Fem
  • ἐπτακισχιλίους Adj: Acc Plur Masc
ἐπτακισχιλίους
ἑπτακόσια
ἑπτακόσιαι
ἑπτακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: seven hundred, 700
 • Forms:
  • ἑπτακόσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἑπτακόσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἑπτακοσίους Adj: Acc Plur Masc
ἑπτακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seven hundredth
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMτριακοσιοστόςτριακοσιοστήτριακοσιοστόν
GENτριακοσιοστοῦτριακοσιοστῆς
τριακοσιοστής
τριακοσιοστοῦ
DATτριακοσιοστῷτριακοσιοστῇτριακοσιοστῷ
ACCτριακοσιοστόντριακοσιοστήντριακοσιοστόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMτριακοσιοστοίτριακοσιοσταίτριακοσιοστά
GENτριακοσιοστῶντριακοσιοστῶντριακοσιοστῶν
DATτριακοσιοστοῖςτριακοσιοσταῖςτριακοσιοστοῖς
ACCτριακοσιοστούςτριακοσιοστάςτριακοσιοστά
ἑπτακοσίους
ἑπτάμηνον
ἑπτάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of seven months, born in the seventh month
 • Forms:
  • ἑπτάμηνον Adj: Acc Sing Fem
  • ἑπταμήνῳ Adj: Dat Sing Fem
ἑπταμήνῳ
ἑπταμήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother of seven children
ἑπταπλάσια
ἑπταπλάσιον
ἑπταπλασίονα
ἑπταπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sevenfold, seven times as much
 • Forms:
  • ἑπταπλάσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἑπταπλάσιον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἑπταπλάσιον Adj: Acc Sing Masc
ἑπταπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sevenfold, seven times as much
 • Forms:
  • ἑπταπλασίονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἑπταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by sevenfold, seven times
ἑπτάπυργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seven-towered, equipped with seven towers
 • Forms:
ἔπτατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to fly
 • Root: πέτομαι
ἐπτερνίκαμεν
ἐπτέρνικεν
ἐπτερνίσα
ἐπτέρνισε, ἐπτέρνισεν
ἐπτερύσσετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to flutter, flap the wings
 • Root: πτερύσσομαι
ἔπτη
ἔπτηξαν
ἔπτηξε, ἔπτηξεν
ἐπτοεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἐπτοήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἐπτοήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
ἐπτόηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἔπτυσε, ἔπτυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτύω
ἐπτωχεύσαμεν
ἐπτώχευσαν
ἐπτώχευσε, ἐπτώχευσεν