ἀποκομίζοντος
ἀποκομίζω
ἀποκομιοῦντας
ἀποκομίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποκομίζω
ἀποκοπῆναι
ἀποκόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to chop off, cut off, hew
   • to amputate
   • to castrate, make a eunuch of
   • to stop conferring
  • Passive:
   • to be a eunuch
 • Cognates: ἀνακόπτω, ἀποκόπτω, διακόπτω, ἐγκόπτω, ἐκκόπτω, κατακόπτω, κόπτω, περικόπτω, προκόπτω, προσκόπτω, συγκόπτω
 • Forms:
  • ἀποκοπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπεκόπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέκοψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκεκομμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποκεκομμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀποκόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποκόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀποκοσμέω
ἀποκόψει
ἀποκόψεις
ἀπόκοψον
ἀποκόψονται