ἀποβάθρα
ἀποβαίνῃ
ἀποβαίνω
ἀποβαλεῖ
ἀποβαλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβαλεῖτε
ἀποβάλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάλητε
ἀποβάλλει
ἀποβάλλειν
ἀποβάλλεσθαι
ἀποβάλλεται
ἀποβάλλετε
ἀποβάλλω
ἀποβάλω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβάλωμεν
ἀποβαλών
ἀποβάλωσι
ἀποβάλωσιν
ἀποβάντες
ἀποβάπτω
ἀποβάψαντας
ἀποβεβληκότα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀποβεβληκυῖα
ἀποβεβλημένοι
ἀποβεβλημένους
ἀποβεβλημένων
ἀποβῇς
ἀποβήσεται
ἀποβήσομαι
ἀποβησόμενον
ἀποβιάζομαι
ἀποβιάζου
ἀποβλέπει
ἀποβλέπετε
ἀποβλέποντες
ἀποβλεπόντων
ἀποβλέπουσιν
ἀποβλέπω
ἀποβληθῆναι
ἀπόβλημα
ἀποβλήματα
ἀπόβλητον
ἀπόβλητος
ἀποβολή