ἀηδές
ἀηδέστερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀηδία
ἀηδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unpleasant, odious, nauseous, distasteful
 • Forms:
  • ἀηδές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀηδέστερον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀηδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unpleasantness, nauseousness, odious
  • disagreeable situation
  • enmity
 • Forms:
  • ἀηδίαι Noun: Nom Plur Fem
ἀηδίαι
ἀηδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unwillingly, reluctantly
  • be displeased
ἀήρ
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Meaning: air, sky, the lower, denser atmosphere
 • Pattern:
  Masculine/Feminine
   SingularPlural
  NOMἀήρἀέρες
  GENἀέροςἀέρων
  DATἀέριἀέρσι
  ACCἀέραἀέρας
ἀήσσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquered, not beaten
 • Forms:
  • ἀήττητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀήττητον
ἀήττητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquered, not beaten
 • Forms:
  • ἀήττητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut