ἀποκλαιομένη
ἀποκλαιόμενος
ἀποκλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weep aloud, bewail, mourn for
 • Cognates: ἀποκλαίω, ἐκκλαίω, κλαίω, συγκλαίω
 • Forms:
  • ἀποκλαιομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀποκλαιόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποκλαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀποκλαύσομαι
ἀποκλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to chop off a small part of (something), nip off
ἀποκλείσατε
ἀποκλείσει
ἀποκλείσεις
ἀποκλείσῃ
ἀποκλεισθῆναι
ἀποκλεισθήσεται
ἀπόκλεισμα
ἀπόκλεισον
ἀποκλείσουσιν
ἀποκλείω
 • Present
 • ἀποκλείων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποκλείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκλείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκλείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποκλεισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀποκλείσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποκλείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπόκλεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκλεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπέκλεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκλεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀποκεκλεισμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀποκέκλεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀποκλείων
ἀποκλίνω
ἀποκλύζειν
ἀποκλύζω