ἀποκλαιομένη
ἀποκλαιόμενος
ἀποκλαίω
 • Meaning: to weep aloud, bewail, mourn for
 • Forms:
  • ἀποκλαιομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀποκλαιόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀποκλαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀποκλαύσομαι
ἀποκλάω
 • Meaning: to chop off a small part of (something), nip off
ἀποκλείσατε
ἀποκλείσει
ἀποκλείσεις
ἀποκλείσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποκλείω
ἀποκλεισθῆναι
ἀποκλεισθήσεται
ἀπόκλεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: guard-house, jail
ἀπόκλεισον
ἀποκλείσουσι, ἀποκλείσουσιν
ἀπόκλειστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shut off, enclosed
ἀποκλειστῷ
ἀποκλείω
 • Meaning:
  • to shut, close fully, lock
  • to shut in, confine
  • to shut out, exclude, deny entry
  • to close off
  • to shut off from
 • Forms:
Present
 • ἀποκλείων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποκλείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκλείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκλείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποκλεισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀποκλείσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποκλείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπόκλεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκλεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπέκλεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀποκεκλεισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀποκέκλεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀποκλείων
ἀπόκλιμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a slope
ἀποκλίνω
 • Meaning:
  • to turn aside, turn off
  • to change the direction of movement
  • to cause a change in the direction of movement
 • Forms:
  • ἀπέκλινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀποκλύζειν
ἀποκλύζω
 • Meaning:
  • to wash away, rinse
  • to make clean by pouring lots of water on something
 • Forms:
  • ἀποκλύζειν Verb: Pres Act Infin