ἀποκνέω
 • Meaning: to hesitate, have misgivings
ἀπόκνιζε
ἀποκνίζω
 • Meaning:
  • to chop off, cut off, nip off, snip off, prune, wring off

   ἀπόκνιζε
   [The cook had set a thighbone before Saul. Then Samuel urged Saul to] cut off [a portion of the thighbone for his meal] (1Sam 9:24)

  • to sever and remove (a part from the whole)
 • Forms:
  • ἀπόκνιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκνίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀπέκνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκνίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκνιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποκνίζων
ἀποκνίσει
ἀποκνιῶ