ἀοίδιμον
ἀοίδιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • famous in song, praiseworthy
  • subject of a song
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀοίδιμοςἀοίδιμον
GENἀοιδίμου
DATἀοιδίμῳ
ACCἀοίδιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀοίδιμοιἀοίδιμα
GENἀοιδίμων
DATἀοιδίμοις
ACCἀοιδίμουςἀοίδιμα
ἀοίκητον
ἀοίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uninhabited, unable to be inhabited, uninhabitable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀοίκητοςἀοίκητον
GENἀοικήτου
DATἀοικήτῳ
ACCἀοίκητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀοίκητοιἀοίκητα
GENἀοικήτων
DATἀοικήτοις
ACCἀοικήτουςἀοίκητα
ἀοικήτου
ἀοικήτους
ἀοικήτῳ
ἄοκνον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἄοκνος
ἄοκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without hesitation, untiring, resolute, not idle
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄοκνοςἄοκνον
GENἀόκνου
DATἀόκνῳ
ACCἄοκνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄοκνοιἄοκνα
GENἀόκνων
DATἀόκνοις
ACCἀόκνουςἄοκνα
ἀόκνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unhesitatingly, without hesitation
ἀορασ+-
 • Meaning: inability to see, blindness
 • Forms:
 • Feminine
   SingularPlural
  NOMἀορασίαἀορασίαι
  GENἀορασίαςἀορασιῶν
  DATἀορασίᾳἀορασίαις
  ACCἀορασίανἀορασίας
  ἀορασίᾳ
  ἀόρατα
  ἀόρατοι
  ἀόρατον
  ἀόρατος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: invisible, unseen, unsightly, not to be seen, incapable of being seen with the eye
  • Cognates: ἀόρατος, ὁρατός
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀόρατοςἀόρατον
  GENἀοράτου
  DATἀοράτῳ
  ACCἀόρατον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀόρατοιἀόρατα
  GENἀοράτων
  DATἀοράτοις
  ACCἀοράτουςἀόρατα
  ἀοράτου
  ἀοράτους
  ἀοράτῳ
  ἀοράτων
  ἀόργητον
  ἀόργητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: free from anger, free from passion, not irascible, incapable of anger, without anger
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀόργητοςἀόργητον
  GENἀοργήτου
  DATἀοργήτῳ
  ACCἀόργητον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀόργητοιἀόργητα
  GENἀοργήτων
  DATἀοργήτοις
  ACCἀοργήτουςἀόργητα