ἀοίδιμον
ἀοίδιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • famous in song, praiseworthy
  • subject of a song
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀοίδιμοςἀοίδιμον
GENἀοιδίμου
DATἀοιδίμῳ
ACCἀοίδιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀοίδιμοιἀοίδιμα
GENἀοιδίμων
DATἀοιδίμοις
ACCἀοιδίμουςἀοίδιμα
ἀοίκητον
ἀοίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uninhabited, unable to be inhabited, uninhabitable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀοίκητοςἀοίκητον
GENἀοικήτου
DATἀοικήτῳ
ACCἀοίκητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀοίκητοιἀοίκητα
GENἀοικήτων
DATἀοικήτοις
ACCἀοικήτουςἀοίκητα
ἀοικήτου
ἀοικήτους
ἀοικήτῳ
ἄοκνον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἄοκνος
ἄοκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without hesitation, untiring, resolute, not idle
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄοκνοςἄοκνον
GENἀόκνου
DATἀόκνῳ
ACCἄοκνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄοκνοιἄοκνα
GENἀόκνων
DATἀόκνοις
ACCἀόκνουςἄοκνα
ἀόκνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unhesitatingly, without hesitation
ἀορασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inability to see, blindness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀορασίαἀορασίαι
GENἀορασίαςἀορασιῶν
DATἀορασίᾳἀορασίαις
ACCἀορασίανἀορασίας
ἀορασίᾳ
ἀόρατα
ἀόρατοι
ἀόρατον
ἀόρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invisible, unseen, unsightly, not to be seen, incapable of being seen with the eye
 • Cognates: ἀόρατος, ὁρατός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀόρατοςἀόρατον
GENἀοράτου
DATἀοράτῳ
ACCἀόρατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀόρατοιἀόρατα
GENἀοράτων
DATἀοράτοις
ACCἀοράτουςἀόρατα
ἀοράτου
ἀοράτους
ἀοράτῳ
ἀοράτων
ἀόργητον
ἀόργητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from anger, free from passion, not irascible, incapable of anger, without anger
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀόργητοςἀόργητον
GENἀοργήτου
DATἀοργήτῳ
ACCἀόργητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀόργητοιἀόργητα
GENἀοργήτων
DATἀοργήτοις
ACCἀοργήτουςἀόργητα