ἀοίδιμον
ἀοίδιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • famous in song, praiseworthy
  • subject of a song
 • Forms:
  • ἀοίδιμον Adj: Acc Sing Masc
ἀοίκητον
ἀοίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uninhabited, unable to be inhabited, uninhabitable
 • Forms:
  • ἀοίκητον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀοικήτου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀοικήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀοικήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀοικήτου
ἀοικήτους
ἀοικήτῳ
ἄοκνον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἄοκνος
ἄοκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without hesitation, untiring, resolute, not idle
 • Forms:
  • ἄοκνον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀόκνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unhesitatingly, without hesitation
ἀορασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inability to see, blindness
 • Forms:
  • ἀορασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀορασίᾳ
ἀόρατα
ἀόρατοι
ἀόρατον
ἀόρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invisible, unseen, unsightly, not to be seen, incapable of being seen with the eye
 • Cognates: ἀόρατος, ὁρατός
 • Forms:
  • ἀόρατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀόρατα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀόρατον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀοράτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀοράτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀοράτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem
  • ἀοράτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀοράτου
ἀοράτους
ἀοράτῳ
ἀοράτων
ἀόργητον
ἀόργητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from anger, free from passion, not irascible, incapable of anger, without anger
 • Forms:
  • ἀόργητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem