ἀποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncreated
ἀποικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • captivity, exile, the Captivity
  • (enforced) emigration
 • Forms:
  • ἀποικεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀποικεσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀποικεσίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀποικεσιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀποικεσίᾳ
ἀποικεσίαν
ἀποικεσίας
ἀποικεσιῶν
ἀποικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • captivity, removal, exile
  • place of captivity
  • colony, settlement
  • act of being forced to move to a new dwelling-place
  • group of individuals forcefully moved to a new dwelling-place:
 • Forms:
  • ἀποικίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀποικίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀποικίας Noun: Gen Sing Fem
ἀποικίᾳ
ἀποικίαν
ἀποικίας
ἀποικιεῖ
ἀποικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to exile, send away from home, banish, carry away
   • to force to move to a new dwelling-place
  • Passive:
   • to be removed
 • Cognates: ἀποικίζω, ἐνοικίζω, κατοικίζω, μετοικίζω, οἰκίζω, συνοικίζω
 • Forms:
  • ἀπῴκισται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποικίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποικισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀποικισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀποικισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ἀποικισθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀποικισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπῴκισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπῴκισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῴκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπῴκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποικιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
top
ἀποικίσαι
ἀποικισάντων
ἀποικισθέντας
ἀποικισθέντος
ἀποικισθέντων
ἀποικισθῆναι
ἀποικισμόν
ἀποικισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • removal, captivity, exile
  • the settlement of a colony
 • Forms:
  • ἀποικισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀποικισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἀποικισμοῦ
ἀποικνέομαι
ἀποίσει
ἀποίσῃ
ἀποίσονται
ἀποίσουσιν
top
ἀποίσω
ἀποίχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be gone away from, departed, send away, move away
  • to go away, quit
 • Forms:
  • ἀπῴχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπῴχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur