ἀεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever, continually, constantly
 • Forms:
  • αἰεί Adverb
ἀειγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: everlasting, eternal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀειγενήςἀειγενές
GENἀειγενοῦς
DATἀειγενεῖ
ACCἀειγενῆἀειγενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀειγενεῖςἀειγενῆ
GENἀειγενῶν
DATἀειγενέσι
ACCἀειγενεῖςἀειγενῆ
ἀείδω
 • Meaning: to sing or play (a song)
 • Forms:
  • ᾄδητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾄσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾖδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ᾖδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀέκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwilling, involuntary, constrained
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀέκωνἆκον
GENἄκοντος
DATἄκοντι
ACCἄκονταἆκον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκοντεςἄκοντα
GENἀκόντων
DATἄκουσι
ACCἄκοντοςἄκοντα
ἀέναοί
ἀέναον
ἀέναος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ever-flowing, eternal, everlasting
 • Note: Also see spelling: ἀένναος
 • Forms:
ἀενάου
ἀενάους
ἀενάων
ἀένναον
ἀένναος
ἀέρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: slothful, idle, lazy
  • Substantival: sluggard
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀεργόςἀεργόν
GENἀεργοῦ
DATἀεργῷ
ACCἀεργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀεργοίἀεργά
GENἀεργῶν
DATἀεργοῖς
ACCἀεργούςἀεργά
ἀεργοῦ
ἀεργῶν
ἀέρι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: ἀήρ
ἀέριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἀέριος
ἀέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: misty
 • Forms:
ἀερίων
ἀέρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀέρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἀήρ
ἀετοί
ἀετοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: eagle
 • Root: ἀετός
ἀετόν
ἀετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an eagle, vulture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀετόςἀετοί
GENἀετοῦἀετῶν
DATἀετῷἀετοῖς
ACCἀετόνἀετούς
VOCἀετέἀετοί
ἀετοῦ
ἀετούς
ἀετῷ
ἀετῶν