ἀεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever, continually, constantly
 • Forms:
  • αἰεί Adverb
ἀειγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: everlasting, eternal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀειγενήςἀειγενές
GENἀειγενοῦς
DATἀειγενεῖ
ACCἀειγενῆἀειγενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀειγενεῖςἀειγενῆ
GENἀειγενῶν
DATἀειγενέσι
ACCἀειγενεῖςἀειγενῆ
ἀείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing or play (a song)
 • Cognates: ἐπαείδω
 • Forms:
  • ᾄδητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾄσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾖδον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀέκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwilling, involuntary, constrained
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀέκωνἆκον
GENἄκοντος
DATἄκοντι
ACCἄκονταἆκον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκοντεςἄκοντα
GENἀκόντων
DATἄκουσι
ACCἄκοντοςἄκοντα
ἀέναοί
ἀέναον
ἀέναος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ever-flowing, eternal, everlasting
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀέναος
ἀένναος
ἀέναον
ἀένναον
GENἀενάου
DATἀεννάῳ
ACCἀέναον
ἀένναον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀέναοιἀέναα
GENἀενάων
DATἀενάοις
ACCἀενάουςἀέναα
ἀενάου
ἀενάους
ἀενάων
ἀένναον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀέναος
ἀένναος
ἀέρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀεργός
Singular
 MascFemNeut
NOMἀεργόςἀεργόν
GENἀεργοῦ
DATἀεργῷ
ACCἀεργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀεργοίἀεργά
GENἀεργῶν
DATἀεργοῖς
ACCἀεργούςἀεργά
ἀεργοῦ
ἀεργῶν
ἀέρι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: ἀήρ
ἀέριον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀέριος
ἀέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: misty
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀέριοςἀέριον
GENἀερίου
DATἀερίῳ
ACCἀέριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀέριοιἀέρια
GENἀερίων
DATἀερίων
ACCἀερίουςἀέρια
ἀερίων
ἀέρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀέρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἀήρ
ἀετοί
ἀετόν
ἀετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an eagle, vulture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀετόςἀετοί
GENἀετοῦἀετῶν
DATἀετῷἀετοῖς
ACCἀετόνἀετούς
VOCἀετέἀετοί
ἀετοῦ
ἀετούς
ἀετῷ
ἀετῶν