ἀεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • always, ever
  • from the beginning
  • continually, constantly, accustomed
 • Concord:

  NT: Mark 15:8TR; Acts 7:51; 2Cor 4:11; 6:10; Heb 3:10; Tit 1:12; 1Pet 3:15; 2Pet 1:12
  LXX: Judg 16:20; Est 3:B2, B5; 8:E4, E8, E17; Ps 95:10; Isa 42:14; 51:13;
  Apocrypha: 2Macc 14:15; 3Macc 3:21; 7:23; Aris 1:2; 6:196; 8:248; Wis 14:31; 17:11
  Apostolic Fathers: Diog 8:8; 11:5; 12:8; I-Eph 11:2; I-Pol 2:2; Ire 13:2; Phil 6:1; Quad 22

 • Forms:
  • αἰεί Adverb
ἀειγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: everlasting, eternal
 • Forms:
ἀειδία
 • Parse #1:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: everlasting, eternal
 • Root: ἀείδιος
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deformity
 • Root: ἀειδία
ἀείδιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: everlasting, eternal
ἀείδω
 • Meaning: to sing or play (a song)
 • Forms:
  • ᾄδητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾄσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾖδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ᾖδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀείροος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ever flowing, never dries up
ἀείρρους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ever flowing, never dries up
 • Root: ἀείροος
ἀέκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inadvertently, unwilling, involuntary, constrained

  εἴ τι ἄκοντες ἡμάρτετε
  if anyone sins inadvertently (IClem 2:3)

  εἴ τι ἄκων παρέβην
  if anyone transgresses inadvertently (Job 14:17)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀέκωνἆκον
GENἄκοντος
DATἄκοντι
ACCἄκονταἆκον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκοντεςἄκοντα
GENἀκόντων
DATἄκουσι
ACCἄκοντοςἄκοντα
ἀέναοί
ἀέναον
ἀέναος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ever-flowing, eternal, everlasting
 • Note: Also see spelling: ἀένναος
 • Forms:
ἀενάου
ἀενάους
ἀενάων
ἀένναα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: ever flowing, eternal
 • Root: ἀένναος
ἀένναον
ἀένναος
ἀέρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • slothful, idle, lazy
 • Substantival Meaning:
  • sluggard
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀεργόςἀεργόν
GENἀεργοῦ
DATἀεργῷ
ACCἀεργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀεργοίἀεργά
GENἀεργῶν
DATἀεργοῖς
ACCἀεργούςἀεργά
ἀεργοῦ
ἀεργῶν
ἀέρι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: ἀήρ
ἀέριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἀέριος
ἀέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: misty
 • Forms:
ἀερίων
ἀέρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀέρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἀήρ
ἀετοί
ἀετοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: eagle
 • Root: ἀετός
ἀετόν
ἀετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an eagle, vulture
ἀετοῦ
ἀετούς
ἀετῷ
ἀετῶν