ἀεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever, continually, constantly
 • Forms:
  • αἰεί Adverb
ἀειγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: everlasting, eternal
 • Forms:
  • ἀειγενέςAdj: Nom Sing Neut/Acc
ἀείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing or play (a song)
 • Cognates: ἐπαείδω
 • Forms:
  • ᾄδητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾄσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ᾖδον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἀέκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwilling, involuntary, constrained
 • Forms:
  • ἄκοντα
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἄκοντες Adj: Nom Plur Masc
top
ἀέναοί
ἀέναον
ἀέναος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ever-flowing, eternal, everlasting
 • Forms:
  • ἀέναοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀέναον Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀενάου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀενάους Adj: Acc Sing Fem
  • ἀενάων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀένναον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀένναος Adj: Nom Sing Masc/Fem
ἀενάου
ἀενάους
ἀενάων
ἀένναον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀέναος
top
ἀένναος
ἀέρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀεργός
ἀεργοῦ
ἀεργῶν
ἀέρι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: ἀήρ
top
ἀέριον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀέριος
ἀέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: misty
 • Forms:
  • ἀέριον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀερίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀερίων
ἀέρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἀήρ
ἀέρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἀήρ
ἀετοί
top
ἀετόν
ἀετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an eagle, vulture
 • Pattern:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀετόςἀετοί
  GENἀετοῦἀετῶν
  DATἀετῷἀετοῖς
  ACCἀετόνἀετούς
  VOCἀετέἀετοί
ἀετοῦ
ἀετούς
ἀετῷ
ἀετῶν