ἀωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • night
  • midnight
  • darkness
  • a wrong time
  • hard time, distressful plight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀωρίαἀωρίαι
GENἀωρίαςἀωριῶν
DATἀωρίᾳἀωρίαις
ACCἀωρίανἀωρίας
ἀωρίᾳ
ἀωρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀωρία
ἄωροι
ἄωρον
ἄωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: too early, untimely, unripe, dangling
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄωροςἄωρον
GENἀώρου
DATἀώρῳ
ACCἄωρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄωροιἄωρα
GENἀώρων
DATἀώροις
ACCἀώρουςἄωρα
ἀώρῳ