ἀωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • night
  • midnight
  • darkness
  • a wrong time
  • hard time, distressful plight
 • Forms:
  • ἀωρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀωρίας Noun: Gen Sing Fem
ἀωρίᾳ
ἀωρίας
ἄωροι
ἄωρον
ἄωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: too early, untimely, unripe, dangling
 • Forms:
  • ἄωροι Adj: Nom Plur Fem
  • ἄωρον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀώρῳ Adj: Dat Sing Neut
ἀώρῳ