ἀποχάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to withdraw from
 • Forms:
  • ἀποχῇ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀποχεεῖς
ἀποχέω
ἀποχῇ
 • Parse: Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποχάζομαι
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀποχή
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀποχέω
ἀποχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: distance, abstinence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποχήἀποχαί
GENἀποχῆςἀποχῶν
DATἀποχῇἀποχαῖς
ACCἀποχήνἀποχάς
VOCἀποχήἀποχαί
ἀποχράω
ἀποχρήσει
ἀπόχρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: using up, consumption
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόχρησιςἀποχρήσεις
GENἀποχρήεωςἀποχρήσεων
DATἀποχρήσειἀποχρήσεσι(ν)
ACCἀπόχρησινἀποχρήσεις
ἀποχύννω
ἀποχωρεῖ
ἀποχωρεῖτε
ἀποχωρέω
ἀποχωρήσας
ἀποχωρήσει
ἀποχώρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποχώρησιςἀποχωρήσεις
GENἀποχωρήεωςἀποχωρήσεων
DATἀποχωρήσειἀποχωρήσεσι(ν)
ACCἀποχώρησινἀποχωρήσεις
ἀποχωρήσωσιν
ἀποχωρίζω
ἀποχωρισθῆναι
ἀποχωροῦντας
ἀποχωροῦσιν