ἄπταιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • intact
  • not fallen a victim of hostilities
  • not stumbling, free from falling
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπταιστοςἄπταιστον
GENἀπταίστου
DATἀπταίστῳ
ACCἄπταιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπταιστοιἄπταιστα
GENἀπταίστων
DATἀπταίστοις
ACCἀπταίστουςἄπταιστα
ἀπταίστους
ἅπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἅπτω
ἅπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἁπτέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀπτόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: undaunted, fearless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπτόητοςἀπτόητον
GENἀπτοήτου
DATἀπτοήτῳ
ACCἀπτόητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπτόητοιἀπτόητα
GENἀπτοήτων
DATἀπτοήτοις
ACCἀπτοήτουςἀπτόητα
ἅπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἁπτομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἅπτω
ἁπτόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἅπτω
ἁπτομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἅπτω
ἅπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅπτου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτω
 • Present
 • ἅπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἅπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἅπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἁπτέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἅπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἅπτηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἅπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἁπτομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἁπτόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἁπτομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἅπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἅπτου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἅπτωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἥπτετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • ἥπτοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἁφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἅψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἅψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἅψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἅψαι Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἁψαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • ἁψάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἅψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἁψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἅψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἅψαισθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • ἅψασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • ἅψασθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • ἅψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἅψησθε Verb: 1Aor Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἅψηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἅψωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἅψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἡψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἧψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἥψαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἥψατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἡμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • ἧπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • ἥψηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἅπτωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἅπτω