ἀποκαθαίρει
ἀποκαθαίρονται
ἀποκαθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cleanse, purge
  • Middle:
   • to clean oneself
   • to remove
  • Passive:
   • to be cleared away
 • Cognates: ἀποκαθαίρω, διακαθαίρω, ἐκκαθαίρω, καθαίρω, περικαθαίρω
 • Forms:
  • ἀποκαθαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκαθαίρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκαθαρθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀποκαθάρωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἀποκαθαρθέν
ἀποκαθαριεῖ
ἀποκαθαρίζω
ἀποκαθαρίσαι
ἀποκαθάρωμαι
ἀποκάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit apart, be removed, be indisposed (of women in menstruation)
 • Forms:
  • ἀποκαθημένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀποκαθημένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀποκαθημένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
ἀποκαθημένη
ἀποκαθημένην
ἀποκαθημένης
ἀποκαθιστᾷ
ἀποκαθιστάνει
ἀποκαθιστάνεις
ἀποκαθίστημι
 • Present
 • ἀποκαθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκαθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποκαταστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκατασταθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκατασταθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποκαταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀποκαταστήσῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀπεκατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκατασταθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποκατασταθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀποκατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • ἀποκατασταθῶ Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποκαταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποκατάστηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποκαταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκαταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποκατάστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαταστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποκαταστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποκατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀποκαθίστησιν
ἀποκαθιστῶν
ἀποκαιομένας
ἀποκαίω
ἀποκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sink under a weight of misery, succumb to misfortune
  • to feel depressed
 • Cognates: ἀποκακέω, ἐγκακέω, ἐκκακέω
 • Forms:
  • ἀπεκάκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκάλυμμα
ἀποκάλυπτε
ἀποκαλύπτει
ἀποκαλύπτεσθαι
ἀποκαλύπτεται
ἀποκαλύπτω
 • Present
 • ἀποκάλυπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd
 • ἀποκαλύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποκαλύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποκαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλύψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκαλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀποκαλυφθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀπεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκαλύφθην Verb: Aor Mid Ind 1st
 • ἀπεκαλύφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποκαλυφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποκαλυφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαλύψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποκαλύψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποκαλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd
 • ἀποκάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀποκεκαλυμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἀποκαλύπτων
ἀποκαλυφθείς
ἀποκαλυφθέντων
ἀποκαλυφθῇ
ἀποκαλυφθῆναι
ἀποκαλυφθήσεται
ἀποκαλυφθήσομαι
ἀποκαλυφθῶσιν
ἀποκαλύψαι
ἀποκάλυψαι
ἀποκαλύψαντος
ἀποκαλύψας
ἀποκαλύψει
ἀποκαλύψεις
ἀποκαλύψεων
ἀποκαλύψεως
ἀποκαλύψῃ
ἀποκαλύψῃς
ἀποκάλυψιν
ἀποκάλυψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκάλυψιςἀποκαλύψεις
GENἀποκαλύψεωςἀποκαλύψεων
DATἀποκαλύψειἀποκαλύψεσι(ν)
ACCἀποκάλυψινἀποκαλύψεις
ἀποκάλυψον
ἀποκαλύψω
ἀποκαραδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intense anticipation, eager expectation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκαραδοκίαἀποκαραδοκίαι
GENἀποκαραδοκίαςἀποκαραδοκιῶν
DATἀποκαραδοκίᾳἀποκαραδοκίαις
ACCἀποκαραδοκίανἀποκαραδοκίας
ἀποκαραδοκίαν
ἀποκαταλλάξαι
ἀποκαταλλάξῃ
ἀποκαταλλάσσω
ἀποκατασταθείς
ἀποκατασταθέντων
ἀποκατασταθῆναι
ἀποκατασταθήσεσθε
ἀποκατασταθήσεται
ἀποκατασταθήσῃ
ἀποκατασταθήσονται
ἀποκατασταθῶ
ἀποκαταστάσεως
ἀποκατάστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκατάστασιςἀποκαταστάσεις
GENἀποκαταστάσεωςἀποκαταστάσεων
DATἀποκαταστάσειἀποκαταστάσεσι(ν)
ACCἀποκατάστασι(ν)ἀποκαταστάσεις
ἀποκαταστῇ
ἀποκατάστηθι
ἀποκαταστῆσαι
ἀποκαταστῆσαι
ἀποκαταστήσατε
ἀποκαταστήσει
ἀποκαταστήσῃ
ἀποκατάστησον
ἀποκαταστήσουσιν
ἀποκαταστήσω
ἀποκαταστήτω
ἀποκατεστάθη
ἀποκατέστησε
ἀποκατέστησεν
ἀποκατήλλαξεν
ἀποκατίστημι