ἀπίδῃ
ἀπίδω
ἀπιδών
ἀπιέναι
ἀπιόντος
ἄπιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pear-tree
  • distant, far away, far off
 • Forms:
  • ἀπίων Noun: Gen Plur Fem
ἄπιστα
ἀπιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to disbelieve, refuse to believe
  • to refuse to put trust in
  • to be unfaithful
  • to be an unbeliever
 • Forms:
  • ἀπιστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀπιστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπιστούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀπιστοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀπιστούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀπιστούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἀπιστοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ἠπίστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπίστουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠπίστουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀπιστήσας
ἀπιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faithlessness, unfaithfulness
  • unbelief, disbelief
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπιστίαἀπιστίαι
GENἀπιστίαςἀπιστιῶν
DATἀπιστίᾳἀπιστίαις
ACCἀπιστίανἀπιστίας
ἀπιστίᾳ
ἀπιστίαν
ἀπιστίας
ἄπιστοι
ἀπίστοις
ἄπιστον
ἄπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • unfaithful, faithless, unbelieving
   • distrustful
   • not inspiring trust
   • unbelievable, incredible
  • Substantival:
   • unbeliever
 • Forms:
ἀπίστου
ἀπιστοῦμεν
ἀπιστούμενος
ἀπιστοῦντες
ἀπιστούντων
ἀπιστούσης
ἀπιστοῦσι(ν)
ἀπίστων
ἀπίων