ἀπίδῃ
ἀπίδω
ἀπιδών
ἀπιέναι
ἀπιόντος
ἄπιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pear-tree
  • distant, far away, far off
 • Forms:
  • ἀπίων Noun: Gen Plur Fem
ἄπιστα
ἀπιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to disbelieve, refuse to believe
  • to refuse to put trust in
  • to be unfaithful
  • to be an unbeliever
 • Forms:
  • ἀπιστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπιστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπιστούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπιστοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπιστούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπιστούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀπιστοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἠπίστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπίστουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀπιστήσας
ἀπιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faithlessness, unfaithfulness
  • unbelief, disbelief
 • Forms:
  • ἀπιστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπιστίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπιστίας Noun: Gen Sing Fem
ἀπιστίᾳ
ἀπιστίαν
ἀπιστίας
ἄπιστοι
ἀπίστοις
ἄπιστον
ἄπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • unfaithful, faithless, unbelieving
   • distrustful
   • not inspiring trust
   • unbelievable, incredible
  • Substantival:
   • unbeliever
 • Forms:
  • ἄπιστα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἄπιστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπίστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄπιστον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀπίστου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπίστων Adj: Gen Plur Masc
ἀπίστου
ἀπιστοῦμεν
ἀπιστούμενος
ἀπιστοῦντες
ἀπιστούντων
ἀπιστούσης
ἀπιστοῦσιν
ἀπίστων
ἀπίων