ἄζυμα
ἄζυμοι
ἄζυμοις
ἄζυμον
ἄζυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unleavened (bread), without fermentation, the festival of unleavened bread
 • Note: See ζύμη
 • Forms:
  • ἄζυμα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄζυμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄζυμοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἄζυμον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀζύμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀζύμων Adj: Gen Plur Neut
ἀζύμους
ἀζύμων