ἀτακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be idle, lazy
  • to behave self disorderly, be undisciplined
  • to act irregular
 • Cognates: εὐτακτέω
 • Forms:
  • ἀτάκτοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • ἠτακτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἀτάκτοις
ἄτακτον
ἄτακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • undisciplined
  • disorderly, insubordinate, unruly
  • not in battle-order, unarranged
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτακτοςἄτακτον
GENἀτάκτου
DATἀτάκτῳ
ACCἄτακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτακτοιἄτακτα
GENἀτάκτων
DATἀτάκτοις
ACCἀτάκτουςἄτακτα
ἀτάκτους
ἀτάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly
ἀταξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disorder, lack of discipline, disorderliness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀταξίαἀταξίαι
GENἀταξίαςἀταξιῶν
DATἀταξίᾳἀταξίαις
ACCἀταξίανἀταξίας
ἀτάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: now, but yet, but, however
 • Note: marks a rapid transition to another thought
ἀτάρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without confusion, not disturbed, uniform, orderly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτάρακτοςἀτάρακτον
GENἀταράκτου
DATἀταράκτῳ
ACCἀτάρακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτάρακτοιἀτάρακτα
GENἀταράκτων
DATἀταράκτοις
ACCἀταράκτουςἀτάρακτα
ἀταραξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • impassiveness, calmness
  • lack of (undesirable) disturbance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀταραξίαἀταραξίαι
GENἀταραξίαςἀταραξιῶν
DATἀταραξίᾳἀταραξίαις
ACCἀταραξίανἀταραξίας
ἀταραξίας
ἀτάραχα
ἀτάραχον
ἀτάραχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unaffected by disturbances, not disturbed
  • quiet, calm, trouble-free
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτάραχοςἀτάραχον
GENἀταραχου
DATἀταραχῳ
ACCἀτάραχον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτάραχοιἀτάραχα
GENἀταραχων
DATἀταραχοις
ACCἀταραχουςἀτάραχα
ἀταράχους
ἀταράχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: undisturbed, without confusion
ἄταφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unburied
  • not properly buried
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄταφοςἄταφον
GENἀτάφου
DATἀτάφῳ
ACCἄταφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄταφοιἄταφα
GENἀτάφων
DATἀτάφοις
ACCἀτάφουςἄταφα
ἀτάφων
ἅτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: since, insomuch as, just as, so as, seeing that
 • Note: followed by Genitive Absolute
ἀτειχίστοις
ἀτείχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwalled, unfortified
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτείχιστοςἀτείχιστον
GENἀτειχίστου
DATἀτειχίστῳ
ACCἀτείχιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτείχιστοιἀτείχιστα
GENἀτειχίστων
DATἀτειχίστοις
ACCἀτειχίστουςἀτείχιστα
ἀτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • childlessness, state of being childless, barrenness
  • loss of children, bereavement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτεκνίαἀτεκνίαι
GENἀτεκνίαςἀτεκνιῶν
DATἀτεκνίᾳἀτεκνίαις
ACCἀτεκνίανἀτεκνίας
ἀτεκνίᾳ
ἀτεκνίαν
ἀτεκνίας
ἄτεκνοι
ἄτεκνον
ἄτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: childless, without children
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτεκνοςἄτεκνον
GENἀτέκνου
DATἀτέκνῳ
ACCἄτεκνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτεκνοιἄτεκνα
GENἀτέκνων
DATἀτέκνοις
ACCἀτέκνουςἄτεκνα
ἀτεκνουμένη
ἀτεκνοῦσα
ἀτεκνοῦσαν
ἀτεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make childless, cause the loss of a child
  • to be incapable of producing children, be childless
  • to bereave, deprive of a child
 • Cognates: τεκνόω, ἀποτεκνόομαι
 • Forms:
Present
 • ἀτεκνουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀτεκνοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀτεκνοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Imperfect
Future
 • ἀτεκνωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀτεκνωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀτεκνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀτεκνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀτεκνωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀτεκνωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἠτεκνώθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠτεκνώσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠτέκνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠτέκνωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἠτεκνωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀτεκνωθῆναι
ἀτεκνωθήσεται
ἀτεκνωθήσονται
ἀτεκνωθῶ
ἀτεκνώσει
ἀτεκνώσεις
ἀτέλεια
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτέλειαἀτέλειαι
GENἀτελείαςἀτελειῶν
DATἀτελείᾳἀτελείαις
ACCἀτέλειανἀτελείας
ἀτελείας
ἀτελέσι(ν)
ἀτέλεστα
ἀτελέστατον
ἀτελέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀτελής
 • Meaning: most impious, most unripe, most imperfect
ἀτέλεστοι
ἀτέλεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unended, unaccomplished, fruitless, immature, imperfect
 • Meaning: incapable of achieving maturity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτέλεστοςἀτέλεστον
GENἀτελέστου
DATἀτελέστῳ
ACCἀτέλεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτέλεστοιἀτέλεστα
GENἀτελέστων
DATἀτελέστοις
ACCἀτελέστουςἀτέλεστα
ἀτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀτελέστατος
 • Meaning:
  • unripe, imperfect
  • impious
  • ineffectual (oath)
  • unaccomplished, unconsummated
  • not having reached the end or destination
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτελήςἀτελές
GENἀτελοῦς
DATἀτελεῖ
ACCἀτελῆἀτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτελεῖςἀτελῆ
GENἀτελῶν
DATἀτελέσι(ν)
ACCἀτελεῖςἀτελῆ
ἀτενίζετε
ἀτενίζομεν
ἀτενίζοντας
ἀτενίζοντες
ἀτενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stare, look intently at (something, someone), gaze earnestly, observe closely
  • to take great care
 • Cognates: ἀτενίζω, ἐνατενίζω
 • Forms:
  • ἀτενίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀτενίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀτενίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀτενίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀτενίζοντας Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀτενίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀτενίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀτενίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀτενίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀτενίσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἠτένισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτενίζων
ἀτενίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀτενίζω
ἀτενίσαντες
ἀτενίσας
ἀτενίσασα
ἀτενίσωμεν
ἄτερ
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • without, aloof, apart from, in the absence of
  • not having at one's disposal
ἀτημελείτω
ἀτημελέω
ἄτιμα
ἀτιμάζει
ἀτιμάζεις
ἀτιμάζεσθαι
ἀτιμάζετε
ἀτιμάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀτιμάζω
ἀτιμαζόντων
ἀτιμάζουσα
ἀτιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, rob (someone) of honour, disgrace, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to form a low view of
  • to hold a low view of, hold in no honour
 • Forms:
Present
 • ἀτιμάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀτιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀτιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀτιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀτιμάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀτιμαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀτιμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀτιμάζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἀτιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀτιμασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀτιμασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀτιμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀτιμάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀτιμασάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀτιμάσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀτιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀτιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἠτιμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠτιμασατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠτίμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠτιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠτιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠτιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀτιμάζεσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἠτιμασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀτιμάζων
ἀτιμάζωνται
ἀτιμάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀτιμάζω
ἀτιμάσαντες
ἀτιμασάντων
ἀτιμάσασι(ν)
ἀτιμάσῃς
ἀτιμασθείς
ἀτιμασθῆναι
ἀτιμασθήσεται
ἀτιμασθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀτιμάζω
ἀτιμασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dishonour, disgrace
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀτιμασμόςἀτιμασμοί
GENἀτιμασμοῦἀτιμασμῶν
DATἀτιμασμῷἀτιμασμοῖς
ACCἀτιμασμόνἀτιμασμούς
VOCἀτιμασμέἀτιμασμοί
ἀτιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dishonour, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame, treat with disdain
ἀτίμητον
ἀτίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invaluable, priceless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτίμητοςἀτίμητον
GENἀτιμήτου
DATἀτιμήτῳ
ACCἀτίμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτίμητοιἀτίμητα
GENἀτιμήτων
DATἀτιμήτοις
ACCἀτιμήτουςἀτίμητα
ἀτιμία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτιμίαἀτιμίαι
GENἀτιμίαςἀτιμιῶν
DATἀτιμίᾳἀτιμίαις
ACCἀτιμίανἀτιμίας
ἀτιμίᾳ
ἀτιμίαις
ἀτιμίαν
ἀτιμίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀτιμία
ἄτιμοι
ἄτιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄτιμος
ἄτιμος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτιμοςἄτιμον
GENἀτίμου
DATἀτίμῳ
ACCἄτιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτιμοιἄτιμα
GENἀτίμων
DATἀτίμοις
ACCἀτίμουςἄτιμα
ἀτιμοτάτην
ἀτιμότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄτιμος
 • Meaning: most dishonoured, most despised
ἀτιμότερα
ἀτιμότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄτιμος
 • Meaning: more dishonoured, more despised
ἀτιμοῦνται
ἀτιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, humiliate, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to consider of slight value
 • Cognates: ἀτιμόω, ἐξατιμόω
 • Forms:
  • ἀτιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀτιμωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτιμωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἠτιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτιμωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἠτιμωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἠτιμωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἠτιμωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἠτιμωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἠτίμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠτίμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτιμωθήσεται
ἀτιμωθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀτιμόω
ἀτίμων
ἀτιμώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unpunished, unavenged
  • let go with impunity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτιμώρητοςἀτιμώρητον
GENἀτιμωρήτου
DATἀτιμωρήτῳ
ACCἀτιμώρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτιμώρητοιἀτιμώρητα
GENἀτιμωρήτων
DATἀτιμωρήτοις
ACCἀτιμωρήτουςἀτιμώρητα
ἅτινα
 • Parse: Indefinite Relative Pronoun: Nom Plur Neut
 • Root: ὅστις
ἀτμίδα
ἀτμίδας
ἀτμίδος
ἀτμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vapour, mist, steam, smoke, gas, haze
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτμίςἀτμίδες
GENἀτμίδοςἀτμίδων
DATἀτμίδιἀτμίσι(ν)
ACCἀτμίδαἀτμίδας
VOCἀτμίἀτμίδες
ἄτομος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτομοςἄτομον
GENἀτόμου
DATἀτόμῳ
ACCἄτομον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτομοιἄτομα
GENἀτόμων
DATἀτόμοις
ACCἀτόμουςἄτομα
ἀτόμῳ
ἄτονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτονοςἄτονον
GENἀτόνου
DATἀτόνῳ
ACCἄτονον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτονοιἄτονα
GENἀτόνων
DATἀτόνοις
ACCἀτόνουςἄτονα
ἄτοπα
ἀτοπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wickedness
  • (something) not fit to be done
  • a being out of the way
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτοπίαἀτοπίαι
GENἀτοπίαςἀτοπιῶν
DATἀτοπίᾳἀτοπίαις
ACCἀτοπίανἀτοπίας
ἀτοπίαν
ἄτοπον
ἄτοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • out of place, amiss
  • unusual, surprising
  • evil, wrong, improper, inappropriate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτοποςἄτοπον
GENἀτόπου
DATἀτόπῳ
ACCἄτοπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτοποιἄτοπα
GENἀτόπων
DATἀτόποις
ACCἀτόπουςἄτοπα
ἀτόπων
ἄτρακτον
ἄτρακτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spindle
 • Forms:
  • ἄτρακτον Noun: Acc Sing Masc
ἀτραπόν
ἀτραπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • path, way, route
  • track left (by a moving object, e.g., by a ship's keel)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτραπόςἀτραποί
GENἀτραποῦἀτραπῶν
DATἀτραπῷἀτραποῖς
ACCἀτραπόνἀτραπούς
VOCἀτραπέἀτραποί
ἀτραπούς
ἀτραπῷ
ἄτρεπτον
ἄτρεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchangeable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτρεπτοςἄτρεπτον
GENἀτρέπτου
DATἀτρέπτῳ
ACCἄτρεπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτρεπτοιἄτρεπτα
GENἀτρέπτων
DATἀτρέπτοις
ACCἀτρέπτουςἄτρεπτα
ἄτρυγον
ἄτρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: refined, pure (oil), without residue
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτρυγοςἄτρυγον
GENἀτρύγου
DATἀτρύγῳ
ACCἄτρυγον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτρυγοιἄτρυγα
GENἀτρύγων
DATἀτρύγοις
ACCἀτρύγουςἄτρυγα
ἄτρωτον
ἄτρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • invulnerable
  • unwounded, unscathed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτρωτοςἄτρωτον
GENἀτρώτου
DATἀτρώτῳ
ACCἄτρωτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτρωτοιἄτρωτα
GENἀτρώτων
DATἀτρώτοις
ACCἀτρώτουςἄτρωτα
ἀτρώτους
ἀτρώτῳ
ἀττάκην
ἀττάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust (an edible kind of locust)
 • Forms:
  • ἀττάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀττέλεβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust without wings
ἀτυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fail, be unfortunate, be unlucky
 • Forms:
  • ἀτυχῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀτυχία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτυχίαἀτυχίαι
GENἀτυχίαςἀτυχιῶν
DATἀτυχίᾳἀτυχίαις
ACCἀτυχίανἀτυχίας
ἀτυχίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀτυχία
ἀτυχῶν