ἀποκωλῦσαι
ἀποκωλύσασα
ἀποκωλύσῃς
ἀποκωλύω
 • Meaning:
  • to withhold
  • to prevent (someone) from doing (something), hinder, keep off from
  • to shut up
  • to deprive (someone) of freedom of movement by confining (him to a place)
 • Forms:
  • ἀπεκώλυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεκωλύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπεκώλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεκώλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκωλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποκωλύσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἀποκωλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀποκωφόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to make incapable of hearing, deafen, deaden
   • to make incapable of speaking
  • Passive:
   • to become deaf, deaden
   • to become dumb, become mute
 • Forms:
  • ἀποκωφωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποκωφωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκωφωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκωφωθήσεται Verb: Fut Mi Ind 3rd Sing
ἀποκωφωθῇς
ἀποκωφωθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποκωφόω
ἀποκωφωθήσεται
ἀποκωφωθήσονται