ἄξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἄγω
ἄξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἀξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: worth, value
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀξίαἀξίαι
GENἀξίαςἀξιῶν
DATἀξίᾳἀξίαις
ACCἀξίανἀξίας
ἀξία
ἄξια
ἀξιαγάπητοι
ἀξιαγάπητον
ἀξιαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of love
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιαγάπητοςἀξιαγάπητον
GENἀξιαγαπήτου
DATἀξιαγαπήτῳ
ACCἀξιαγάπητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιαγάπητοιἀξιαγάπητα
GENἀξιαγαπήτων
DATἀξιαγαπήτοις
ACCἀξιαγαπήτουςἀξιαγάπητα
ἀξίαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of sanctification
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξίαγνοςἀξίαγνον
GENἀξιάγνου
DATἀξιάγνῳ
ACCἀξίαγνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξίαγνοιἀξίαγνα
GENἀξιάγνων
DATἀξιάγνοις
ACCἀξιάγνουςἀξίαγνα
ἀξίαν
ἄξιε
ἀξιέπαινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of praise
ἀξιεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of success
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιεπίτευκτοςἀξιεπίτευκτον
GENἀξιεπιτεύκτου
DATἀξιεπιτεύκτῳ
ACCἀξιεπίτευκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιεπίτευκτοιἀξιεπίτευκτα
GENἀξιεπιτεύκτων
DATἀξιεπιτεύκτοις
ACCἀξιεπιτεύκτουςἀξιεπίτευκτα
ἀξίναις
ἀξίνας
ἀξίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: axe, wood-chopping axe, wood-hewing axe, battle-axe
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀξίνηἀξῖναι
GENἀξίνηςἀξινῶν
DATἀξίνῃἀξίναις
ACCἀξίνηνἀξίνας
VOCἀξίνηἀξῖναι
ἀξίνῃ
ἀξίνην
ἀξιόαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of sanctification
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόαγνοςἀξιόαγνον
GENἀξιοάγνου
DATἀξιοάγνῳ
ACCἀξιόαγνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόαγνοιἀξιόαγνα
GENἀξιοάγνων
DATἀξιοάγνοις
ACCἀξιοάγνουςἀξιόαγνα
ἀξιοεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of success
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιοεπίτευκτοςἀξιοεπίτευκτον
GENἀξιοεπιτεύκτου
DATἀξιοεπιτεύκτῳ
ACCἀξιοεπίτευκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοεπίτευκτοιἀξιοεπίτευκτα
GENἀξιοεπιτεύκτων
DATἀξιοεπιτεύκτοις
ACCἀξιοεπιτεύκτουςἀξιοεπίτευκτα
ἀξιοθαύμαστοι
ἀξιοθαύμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of admiration
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιοθαύμαστοςἀξιοθαύμαστον
GENἀξιοθαυμάστου
DATἀξιοθαυμάστῳ
ACCἀξιοθαύμαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοθαύμαστοιἀξιοθαύμαστα
GENἀξιοθαυμάστων
DATἀξιοθαυμάστοις
ACCἀξιοθαυμάστουςἀξιοθαύμαστα
ἀξιόθεα
ἀξιόθεον
ἀξιόθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of god
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόθεοςἀξιόθεον
GENἀξιοθέου
DATἀξιοθέῳ
ACCἀξιόθεον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόθεοιἀξιόθεα
GENἀξιοθέων
DATἀξιοθέοις
ACCἀξιοθέουςἀξιόθεα
ἀξιοθέου
ἀξιοθέῳ
ἄξιοι
ἀξιοῖ
ἀξίοις
ἀξιοῖς
ἀξιομακάριστον
ἀξιομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of blessing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιομακάριστοςἀξιομακάριστον
GENἀξιομακαρίστου
DATἀξιομακαρίστῳ
ACCἀξιομακάριστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιομακάριστοιἀξιομακάριστα
GENἀξιομακαρίστων
DATἀξιομακαρίστοις
ACCἀξιομακαρίστουςἀξιομακάριστα
ἀξιομακαρίστῳ
ἀξιομακαρίστων
ἄξιον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄξιος
ἀξιονόμαστον
ἀξιονόμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of the name
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιονόμαστοςἀξιονόμαστον
GENἀξιονομάστου
DATἀξιονομάστῳ
ACCἀξιονόμαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιονόμαστοιἀξιονόμαστα
GENἀξιονομάστων
DATἀξιονομάστοις
ACCἀξιονομάστουςἀξιονόμαστα
ἀξιοπιστεύομαι
ἀξιόπιστοι
ἀξιόπιστον
ἀξιόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • positively: trustworthy, worthy of trust, convincing
  • positively: worthy of belief, credible
  • negatively: betraying confidence, pretentious, specious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόπιστοςἀξιόπιστον
GENἀξιοπίστου
DATἀξιοπίστῳ
ACCἀξιόπιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόπιστοιἀξιόπιστα
GENἀξιοπίστων
DATἀξιοπίστοις
ACCἀξιοπίστουςἀξιόπιστα
 • Comparative
 • ἀξιοπιστότερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
ἀξιοπιστότερα
ἀξιοπίστων
ἀξιόπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthily woven
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόπλοκοςἀξιόπλοκον
GENἀξιοπλόκου
DATἀξιοπλόκῳ
ACCἀξιόπλοκον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόπλοκοιἀξιόπλοκα
GENἀξιοπλόκων
DATἀξιοπλόκοις
ACCἀξιοπλόκουςἀξιόπλοκα
ἀξιοπλόκου
ἀξιοπρεπεστάτου
ἀξιοπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιοπρεπήςἀξιοπρεπές
GENἀξιοπρεποῦς
DATἀξιοπρεπεῖ
ACCἀξιοπρεπῆἀξιοπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοπρεπεῖςἀξιοπρεπῆ
GENἀξιοπρεπῶν
DATἀξιοπρεπέσι(ν)
ACCἀξιοπρεπεῖςἀξιοπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀξιοπρεπεστάτου adj: Gen Sing Masc superl
ἄξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worthy of (something), deserving
  • worthy (person), good (person)
  • good (money, value), of equal weight, just
  • accurately corresponding, comparable
  • proper, appropriate
  • due (reward), deserved
  • sufficient for (something)
  • deserving (something either positive or negative)
 • Note: Also see noun: ἀξία
 • Cognates: ἀνάξιος, κατάξιος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄξιοςἀξίαἄξιον
GENἀξίου
ἀξιοῦ
ἀξίαςἀξίου
DATἀξίῳἀξιᾳἀξίῳ
ACCἄξιονἀξίανἄξιον
VOCἄξιεἀξίαἄξιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄξιοι
ἀξιοῖ
ἄξιαιἄξια
GENἀξίων
DATἀξίοιςἀξίαιςἀξίοις
ACCἀξίουςἀξίαςἄξια
VOCἄξιοιἄξιαιἄξια
 • Comparative
 • ἀξιώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀξίου
ἀξιοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦμεν
ἀξιοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίους
ἀξιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦσι(ν)
ἀξιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to think (someone) worthy of reward or punishment
  • to esteem, honour, think highly of
  • to think (something) is fit, think fit and consent
  • to think wishfully
  • to consider (something) is good, genuine
  • to put a request to (someone)
 • Cognates: ἀξιόω, καταξιόω, προσαξιόω
 • Forms:
 • Present
 • ἀξιοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀξιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀξιοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀξιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀξιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀξιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀξιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠξίου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀξιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἠξιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠξίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀξιωθῶμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀξιώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀξιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἠξιώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠξίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠξιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠξίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠξίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠξίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀξιῶ
ἀξίῳ
ἀξιωθῆναι
ἀξιωθήσεται
ἀξιωθῶμεν
ἀξίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something thought worthy, judicial assessment (of damages)
  • petition, request
  • an honour and respect accorded, dignity, rank
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀξίωμαἀξιώματα
GENἀξιώματοςἀξιωμάτων
DATἀξιώματιἀξιώμασι(ν)
ACCἀξίωμαἀξιώματα
ἀξιώματα
ἀξιώματι
ἀξιώματος
ἀξίων
ἀξιῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • worthily, appropriately, becomingly, in a godly manner
  • in a respectable and fitting manner
 • Cognates: ἀναξίως, ἀξίως
ἀξιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσαντες
ἀξιώσει
ἀξιώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξίωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσωμεν
ἀξιώτερος
ἄξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄξονας
ἄξουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • axle, path (the axle/wheel takes)
  • Metaphorically: path of action
 • Forms:
  • ἄξονας Noun: Acc Plur Masc