ἄξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἄγω
ἄξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἀξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: worth, value
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀξίαἀξίαι
GENἀξίαςἀξιῶν
DATἀξίᾳἀξίαις
ACCἀξίανἀξίας
ἀξία
ἄξια
ἀξιαγάπητοι
ἀξιαγάπητον
ἀξιαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of love
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιαγάπητοςἀξιαγάπητον
GENἀξιαγαπήτου
DATἀξιαγαπήτῳ
ACCἀξιαγάπητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιαγάπητοιἀξιαγάπητα
GENἀξιαγαπήτων
DATἀξιαγαπήτοις
ACCἀξιαγαπήτουςἀξιαγάπητα
ἀξίαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of sanctification
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξίαγνοςἀξίαγνον
GENἀξιάγνου
DATἀξιάγνῳ
ACCἀξίαγνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξίαγνοιἀξίαγνα
GENἀξιάγνων
DATἀξιάγνοις
ACCἀξιάγνουςἀξίαγνα
ἀξίαν
ἄξιε
ἀξιέπαινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of praise
ἀξιεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of success
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιεπίτευκτοςἀξιεπίτευκτον
GENἀξιεπιτεύκτου
DATἀξιεπιτεύκτῳ
ACCἀξιεπίτευκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιεπίτευκτοιἀξιεπίτευκτα
GENἀξιεπιτεύκτων
DATἀξιεπιτεύκτοις
ACCἀξιεπιτεύκτουςἀξιεπίτευκτα
ἀξίναις
ἀξίνας
ἀξίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: axe, wood-chopping axe, wood-hewing axe, battle-axe
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀξίνηἀξῖναι
GENἀξίνηςἀξινῶν
DATἀξίνῃἀξίναις
ACCἀξίνηνἀξίνας
VOCἀξίνηἀξῖναι
ἀξίνῃ
ἀξίνην
ἀξιόαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of sanctification
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόαγνοςἀξιόαγνον
GENἀξιοάγνου
DATἀξιοάγνῳ
ACCἀξιόαγνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόαγνοιἀξιόαγνα
GENἀξιοάγνων
DATἀξιοάγνοις
ACCἀξιοάγνουςἀξιόαγνα
ἀξιοεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of success
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιοεπίτευκτοςἀξιοεπίτευκτον
GENἀξιοεπιτεύκτου
DATἀξιοεπιτεύκτῳ
ACCἀξιοεπίτευκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοεπίτευκτοιἀξιοεπίτευκτα
GENἀξιοεπιτεύκτων
DATἀξιοεπιτεύκτοις
ACCἀξιοεπιτεύκτουςἀξιοεπίτευκτα
ἀξιοθαύμαστοι
ἀξιοθαύμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of admiration
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιοθαύμαστοςἀξιοθαύμαστον
GENἀξιοθαυμάστου
DATἀξιοθαυμάστῳ
ACCἀξιοθαύμαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοθαύμαστοιἀξιοθαύμαστα
GENἀξιοθαυμάστων
DATἀξιοθαυμάστοις
ACCἀξιοθαυμάστουςἀξιοθαύμαστα
ἀξιόθεα
ἀξιόθεον
ἀξιόθεος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόθεοςἀξιόθεον
GENἀξιοθέου
DATἀξιοθέῳ
ACCἀξιόθεον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόθεοιἀξιόθεα
GENἀξιοθέων
DATἀξιοθέοις
ACCἀξιοθέουςἀξιόθεα
ἀξιοθέου
ἀξιοθέῳ
ἄξιοι
ἀξιοῖ
ἀξίοις
ἀξιοῖς
ἀξιομακάριστον
ἀξιομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of blessing
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιομακάριστοςἀξιομακάριστον
GENἀξιομακαρίστου
DATἀξιομακαρίστῳ
ACCἀξιομακάριστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιομακάριστοιἀξιομακάριστα
GENἀξιομακαρίστων
DATἀξιομακαρίστοις
ACCἀξιομακαρίστουςἀξιομακάριστα
ἀξιομακαρίστῳ
ἀξιομακαρίστων
ἄξιον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄξιος
ἀξιονόμαστον
ἀξιονόμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of the name
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιονόμαστοςἀξιονόμαστον
GENἀξιονομάστου
DATἀξιονομάστῳ
ACCἀξιονόμαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιονόμαστοιἀξιονόμαστα
GENἀξιονομάστων
DATἀξιονομάστοις
ACCἀξιονομάστουςἀξιονόμαστα
ἀξιοπιστεύομαι
ἀξιόπιστοι
ἀξιόπιστον
ἀξιόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • positively: trustworthy, worthy of trust, convincing
  • positively: worthy of belief, credible
  • negatively: betraying confidence, pretentious, specious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόπιστοςἀξιόπιστον
GENἀξιοπίστου
DATἀξιοπίστῳ
ACCἀξιόπιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόπιστοιἀξιόπιστα
GENἀξιοπίστων
DATἀξιοπίστοις
ACCἀξιοπίστουςἀξιόπιστα
 • Comparative
 • ἀξιοπιστότερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
ἀξιοπιστότερα
ἀξιοπίστων
ἀξιόπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthily woven
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόπλοκοςἀξιόπλοκον
GENἀξιοπλόκου
DATἀξιοπλόκῳ
ACCἀξιόπλοκον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόπλοκοιἀξιόπλοκα
GENἀξιοπλόκων
DATἀξιοπλόκοις
ACCἀξιοπλόκουςἀξιόπλοκα
ἀξιοπλόκου
ἀξιοπρεπεστάτου
ἀξιοπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιοπρεπήςἀξιοπρεπές
GENἀξιοπρεποῦς
DATἀξιοπρεπεῖ
ACCἀξιοπρεπῆἀξιοπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοπρεπεῖςἀξιοπρεπῆ
GENἀξιοπρεπῶν
DATἀξιοπρεπέσι(ν)
ACCἀξιοπρεπεῖςἀξιοπρεπῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀξιοπρεπεστάτου adj: Gen Sing Masc superl
ἄξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worthy of (something), deserving
  • worthy (person), good (person)
  • good (money, value), of equal weight, just
  • accurately corresponding, comparable
  • proper, appropriate
  • due (reward), deserved
  • sufficient for (something)
  • deserving (something either positive or negative)
 • Note: Also see noun: ἀξία
 • Cognates: ἀνάξιος, κατάξιος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄξιοςἀξίαἄξιον
GENἀξίου
ἀξιοῦ
ἀξίαςἀξίου
DATἀξίῳἀξιᾳἀξίῳ
ACCἄξιονἀξίανἄξιον
VOCἄξιεἀξίαἄξιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄξιοι
ἀξιοῖ
ἄξιαιἄξια
GENἀξίων
DATἀξίοιςἀξίαιςἀξίοις
ACCἀξίουςἀξίαςἄξια
VOCἄξιοιἄξιαιἄξια
 • Comparative
 • ἀξιώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀξίου, ἀξιοῦ
ἀξιοῦμεν
ἀξιοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίους
ἀξιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦσι
ἀξιοῦσιν
ἀξιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to think (someone) worthy of reward or punishment
  • to esteem, honour, think highly of
  • to think (something) is fit, think fit and consent
  • to think wishfully
  • to consider (something) is good, genuine
  • to put a request to (someone)
 • Cognates: ἀξιόω, καταξιόω, προσαξιόω
 • Forms:
 • Present
 • ἀξιοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀξιοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀξιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἀξιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀξιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀξιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠξίου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀξιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἠξιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠξίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιῶ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀξιωθῶμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀξιώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀξιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἠξιώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠξίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠξιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠξίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠξίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠξίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀξιῶ
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξίῳ
ἀξιωθῆναι
ἀξιωθήσεται
ἀξιωθῶμεν
ἀξίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something thought worthy, judicial assessment (of damages)
  • petition, request
  • an honour and respect accorded, dignity, rank
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀξίωμαἀξιώματα
GENἀξιώματοςἀξιωμάτων
DATἀξιώματιἀξιώμασι(ν)
ACCἀξίωμαἀξιώματα
ἀξιώματα
ἀξιώματι
ἀξιώματος
ἀξίων
ἀξιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • worthily, appropriately, becomingly, in a godly manner
  • in a respectable and fitting manner
 • Cognates: ἀναξίως, ἀξίως
ἀξιῶσαι
ἀξιώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσει
ἀξιώσῃ
ἀξίωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσωμεν
ἀξιώτερος
ἄξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄξονας
ἄξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • axle, path (the axle/wheel takes)
  • Metaphorically: path of action
 • Forms:
  • ἄξονας Noun: Acc Plur Masc