ἄξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἄγω
ἄξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἀξία
 • GR- back
 • forth GR-
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: worth, value
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀξία 
GEN  
DAT  
ACCἀξίαν 
ἀξία
ἄξια
ἀξιαγάπητοι
ἀξιαγάπητον
ἀξιαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of love
 • Forms:
  • ἀξιαγάπητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀξιαγάπητον Adj: Acc Sing Masc
ἀξίαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of sanctification
ἀξίαν
ἄξιε
ἀξιέπαινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of praise
ἀξιεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of success
ἀξίναις
ἀξίνας
ἀξίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: axe, wood-chopping axe, wood-hewing axe, battle-axe
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀξίνηἀξῖναι
GENἀξίνηςἀξινῶν
DATἀξίνῃἀξίναις
ACCἀξίνηνἀξίνας
VOCἀξίνηἀξῖναι
ἀξίνῃ
ἀξίνην
ἀξιόαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of sanctification
ἀξιοεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of success
ἀξιοθαύμαστοι
ἀξιοθαύμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of admiration
 • Forms:
  • ἀξιοθαύμαστοι Adj: Nom Plur Masc
ἀξιόθεα
ἀξιόθεον
ἀξιόθεος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόθεοςἀξιόθεον
GENἀξιοθέου
DATἀξιοθέῳ
ACCἀξιόθεον
Plural
 MascFemNeut
NOM ἀξιόθεα
GEN 
DAT 
ACC ἀξιόθεα
ἀξιοθέου
ἀξιοθέῳ
ἄξιοι
ἀξιοῖ
ἀξίοις
ἀξιοῖς
ἀξιομακαρίστον
ἀξιομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of blessing
 • Forms:
  • ἀξιομακαρίστῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀξιομακαρίστον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀξιομακαρίστων Adj: Gen Plur Masc
ἀξιομακαρίστῳ
ἀξιομακαρίστων
ἄξιον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄξιος
ἀξιονόμαστον
ἀξιονόμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of the name
 • Forms:
  • ἀξιονόμαστον Adj: Acc Sing Masc
ἀξιοπιστεύομαι
ἀξιόπιστοι
ἀξιόπιστον
ἀξιόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • positively: trustworthy, worthy of trust, convincing
  • positively: worthy of belief, credible
  • negatively: betraying confidence, pretentious, specious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀξιόπιστοςἀξιόπιστον
GEN 
DAT 
ACCἀξιόπιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιόπιστοι 
GENἀξιοπίστων
DAT 
ACC  
 • Comparative
 • ἀξιοπιστότερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
ἀξιοπιστότερα
ἀξιοπίστων
ἀξιόπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthily woven
 • Forms:
  • ἀξιοπλόκου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἀξιοπλόκου
ἀξιοπρεπεστάτου
ἀξιοπρεπής
ἄξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worthy of (something), deserving
  • worthy (person), good (person)
  • good (money, value), of equal weight, just
  • accurately corresponding, comparable
  • proper, appropriate
  • due (reward), deserved
  • sufficient for (something)
  • deserving (something either positive or negative)
 • Note: Also see noun: ἀξία
 • Cognates: ἀνάξιος, κατάξιος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄξιοςἀξίαἄξιον
GENἀξίου ἀξίου
DAT   
ACCἄξιον ἄξιον
VOCἄξιεἀξίαν 
Plural
 MascFemNeut
NOMἀξιοῖ
ἄξιοι
 ἄξια
GENἀξίων
DATἀξίοις ἀξίοις
ACCἀξίους ἄξια
VOCἀξιοῖ ἄξια
 • Comparative
 • ἀξιώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀξίου
ἀξιοῦμεν
ἀξιοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίους
ἀξιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦσι
ἀξιοῦσιν
ἀξιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to think (someone) worthy of reward or punishment
  • to esteem, honour, think highly of
  • to think (something) is fit, think fit and consent
  • to think wishfully
  • to consider (something) is good, genuine
  • to put a request to (someone)
 • Cognates: ἀξιόω, καταξιόω, προσαξιόω
 • Forms:
 • Present
 • ἀξιοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀξιοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀξιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἀξιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀξιούσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀξιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠξίου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίουν Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀξιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἠξιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠξίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιῶ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀξιωθῶμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀξιώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀξιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἠξιώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠξίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠξιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠξίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠξίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠξίωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἀξιῶ
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξίῳ
ἀξιωθῆναι
ἀξιωθήσεται
ἀξιωθῶμεν
ἀξίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something thought worthy, judicial assessment (of damages)
  • petition, request
  • an honour and respect accorded, dignity, rank
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀξίωμαἀξιώματα
  GENἀξιώματοςἀξιωμάτων
  DATἀξιώματιἀξιώμασι(ν)
  ACCἀξίωμαἀξιώματα
ἀξιώματα
ἀξιώματι
ἀξιώματος
ἀξίων
ἀξιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • worthily, appropriately, becomingly, in a godly manner
  • in a respectable and fitting manner
 • Cognates: ἀναξίως, ἀξίως
ἀξιῶσαι
ἀξιώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσει
ἀξιώσῃ
ἀξίωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσωμεν
ἀξιώτερος
ἄξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄξονας
ἄξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • axle, path (the axle/wheel takes)
  • Metaphorically: path of action
 • Forms:
  • ἄξονας Noun: Acc Plur Masc