ἀποφαίνεσθαι
ἀποφαίνω
ἀποφέρει
ἀποφέρεσθαι
ἀποφερομέναις
ἀποφέρουσιν
ἀποφέρω
 • Present
 • ἀποφερομέναις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • ἀποφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποφέρεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀποφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπενεχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποίσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπενέγκαιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
 • ἀπενεγκάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀπήνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπενέγκαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀπενέγκας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπενέγκασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπήνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • ἀπενηνεγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Masc
  • ἀπενηνεγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
ἀποφεύγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποφεύγω
ἀποφεύγοντας
ἀποφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to escape, escape from, flee away
  • to run away (because of fear)
  • to avoid, shun
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω, φεύγω
 • Forms:
  • ἀποφεύγει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποφεύγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποφυγόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποφυγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀποφεύξεται
ἀποφῆναι
ἀποφηναμένων
ἀποφήνῃ
ἀποφθέγγεσθαι
ἀποφθέγγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to utter, speak out, enunciate plainly, declare, speak forth, speak one's opinion plainly
  • to make a pronouncement
 • Cognates: φθέγγομαι
 • Forms:
  • ἀποφθέγγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀποφθεγγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποφθεγγομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπεφθέγξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀποφθέγξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀποφθεγγόμενοι
ἀποφθεγγομένους
ἀπόφθεγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a terse pointed saying, an apophthegm, prophecy, hymn
  • a pronouncement, utterance
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀπόφθεγμαἀποφθέγματα
GENἀποφθέγματοςἀποφθεγμάτων
DATἀποφθέγματιἀποφθέγμασι(ν)
ACCἀπόφθεγμαἀποφθέγματα
ἀποφθέγματα
ἀποφθέγξονται
ἀποφορτίζομαι
ἀποφορτιζόμενον
ἀποφραγῆτε
ἀποφράσσω
ἀποφυγόντας
ἀποφυγόντες
ἀποφυσάω
ἀποφυσώμενος