ἀποφαίνεσθαι
ἀποφαίνω
ἀποφέρει
ἀποφέρεσθαι
ἀποφερομέναις
ἀποφέρουσιν
ἀποφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to move away
   • to carry away, bring away, bear away
   • to sustain
  • Middle:
   • to gain
 • Forms:
 • Present
 • ἀποφερομέναις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἀποφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποφέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπενεχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποίσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπενέγκαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀπενεγκάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀπήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπενέγκαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀπενέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπενέγκασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • ἀπενηνεγμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
  • ἀπενηνεγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀποφεύγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποφεύγω
ἀποφεύγοντας
ἀποφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to escape, escape from, flee away
  • to run away (because of fear)
  • to avoid, shun
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω, φεύγω
 • Forms:
  • ἀποφεύγει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποφεύγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀποφυγόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
  • ἀποφυγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀποφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀποφεύξεται
ἀποφῆναι
ἀποφηναμένων
ἀποφήνῃ
ἀποφθέγγεσθαι
ἀποφθέγγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to utter, speak out, enunciate plainly, declare, speak forth, speak one's opinion plainly
  • to make a pronouncement
 • Cognates: φθέγγομαι
 • Forms:
  • ἀποφθέγγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποφθεγγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀποφθεγγομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀπεφθέγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποφθέγξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀποφθεγγόμενοι
ἀποφθεγγομένους
ἀπόφθεγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a terse pointed saying, an apophthegm, prophecy, hymn
  • a pronouncement, utterance
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀπόφθεγμαἀποφθέγματα
GENἀποφθέγματοςἀποφθεγμάτων
DATἀποφθέγματιἀποφθέγμασι(ν)
ACCἀπόφθεγμαἀποφθέγματα
ἀποφθέγματα
ἀποφθέγξονται
ἀποφορτίζομαι
ἀποφορτιζόμενον
ἀποφραγῆτε
ἀποφράσσω
ἀποφυγόντας
ἀποφυγόντες
ἀποφυσάω
ἀποφυσώμενος