ἅψαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἅπτω
ἁψαμένη
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: ἅπτω
ἁψάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ἅπτω
ἅψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἅπτω
ἁψάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἅπτω
ἅψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἅπτω
ἅψασθαι
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Infin
 • Root: ἅπτω
ἅψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅψεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀψευδές
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀψευδής
ἀψευδῆ
ἀψευδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: veracious, truthful, valid, that cannot lie, true, of truth, without falsehood
 • Forms:
  • ἀψευδές
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀψευδῆ Adj: Acc Sing Fem
ἄψευστον
ἄψευστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from lies, truthful
 • Forms:
  • ἄψευστον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἅψῃ
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀψηλάφητον
ἀψηλάφητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not capable of being touched, impalpable
 • Forms:
  • ἀψηλάφητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἅψησθε
 • Parse: Verb: 1Aor Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅψηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀψίνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wormwood
 • Forms:
  • ἀψινθίου Noun: Gen Sing Neut
ἀψινθίου
ἄψινθον
ἄψινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wormwood
 • Forms:
  • ἄψινθον Noun: Acc Sing Fem
ἅψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἄψυχα
ἀψύχοις
ἄψυχος
ἀψύχῳ
ἅψωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἅψωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ἅπτω