ἅψαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅψαισθαι
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Infin
 • Root: ἅπτω
ἁψαμένη
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • Root: ἅπτω
ἁψάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: ἅπτω
ἅψαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ἅπτω
ἁψάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • Root: ἅπτω
ἅψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἅπτω
ἅψασθαι
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Infin
 • Root: ἅπτω
ἅψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅψεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀψευδές
ἀψευδῆ
ἀψευδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: veracious, truthful, valid, that cannot lie, true, of truth, without falsehood
 • Cognates:

  ἀψευδής=unlying, ψευδής=lying,

 • Forms:
ἄψευστον
ἄψευστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: free from lies, truthful
 • Forms:
ἅψῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀψηλάφητον
ἀψηλάφητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not capable of being touched, impalpable
 • Forms:
ἅψησθε
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅψηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀψίνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wormwood
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀψίνθιονἀψίνθια
GENἀψινθίουἀψινθίων
DATἀψινθίῳἀψινθίοις
ACCἀψίνθιονἀψίνθια
ἀψινθίου
ἄψινθον
ἄψινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wormwood
 • Forms:
ἅψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἄψυχα
ἀψύχοις
ἄψυχον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: lifeless, inanimate
 • Root: ἄψυχος
ἄψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lifeless, without life, inanimate, having no soul
 • Forms:
ἀψύχῳ
ἄψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἅψωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἅψωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ἅπτω