ἀποκύει
ἀποκυέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear (a child), bear young, give birth to, bring forth, beget, produce, generate
 • Cognates: κυέω
 • Forms:
  • ἀποκύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκύησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκυήσασα Verb: Aor Act Part Voc Sing Fem
ἀποκυήσασα
ἀποκυλίσει
ἀποκυλίσουσι
ἀποκυλίσωσιν
ἀποκυλίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll away, roll back
 • Cognates: ἀνακυλίω, ἀποκυλίω, ἐγκυλίω, ἐπικυλίω, κατακυλίω, κυλίω, προσκυλίω
 • Forms:
  • ἀπεκύλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκύλισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκυλίσωσι(ν) Verb: 1Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀποκεκυλισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀποκεκύλισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεκύλιον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀποκυλίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing