ἀποκύει
ἀποκύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to bear young, bring forth
 • Root: ἀποκυέω
ἀποκυέω
 • Meaning: to bear (a child), bear young, give birth to, bring forth, beget, produce, generate
 • Forms:
  • ἀποκύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκύησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκυήσασα Part: Aor Act Voc Sing Fem
ἀποκυήσασα
ἀποκυλίσει
ἀποκυλίσουσι, ἀποκυλίσουσιν
ἀποκυλίσωσιν
ἀποκυλίω
 • Meaning: to roll away, roll back
 • Forms:
  • ἀπεκύλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκύλισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκυλίσωσι(ν) Verb: 1Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀποκεκυλισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀποκεκυλισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀποκεκύλισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεκύλιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπεκύλιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἀποκυλίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing