ἀπολύει
ἀπολύειν
ἀπολύεις
ἀπολύεσθαι
ἀπολύετε
ἀπολυθέντες
ἀπολυθῇ
ἀπολυθῆναι
ἀπολυθήσεσθε
ἀπολυθῆτε
ἀπολυθῶ
ἀπολύομαι
ἀπολῦσαι
ἀπολύσαντες
ἀπολύσας
ἀπολύσασα
ἀπολύσατε
ἀπολυσάτω
ἀπολύσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσεως
ἀπολύσῃ
ἀπολύσῃς
ἀπολύσητε
ἀπόλυσιν
ἀπόλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόλυσιςἀπολύσεις
GENἀπολύσεωςἀπολύσεων
DATἀπολύσειἀπολύσεσι(ν)
ACCἀπόλυσι(ν)ἀπολύσεις
ἀπόλυσον
ἀπολύσω
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολυτρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to release on payment of ransom
  • Middle:
   • to ransom
 • Cognates: ἀπολυτρόω, ἐκλυτρόω, λυτρόω
 • Forms:
  • ἀπολελυτρωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀπολυτρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολυτρώσει
ἀπολυτρώσεως
ἀπολυτρώσῃ
ἀπολύτρωσιν
ἀπολύτρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπολύτρωσιςἀπολυτρώσεις
GENἀπολυτρώσεωςἀπολυτρώσεων
DATἀπολυτρώσῃἀπολυτρώσεσι(ν)
ACCἀπολύτρωσι(ν)ἀπολυτρώσεις
ἀπολύω
 • Present
 • ἀπολύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπολύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπολύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπολύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπολύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀπέλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀπελύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπελύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀπολυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπολύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀπολύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἀπολυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπολυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπολυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπολυθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀπολυθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀπολῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπολύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπολύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπολύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀπολύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπολύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπολύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπόλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολύσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπολύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀπολελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀπολελυμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀπολελυμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀπολέλυσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπολελύσθαι Verb: Perf Pass Infin
 • ἀπολελύσθωσαν Verb: Perf Pass Imp 3rd Plur
ἀπολύων