ἀπολύει
ἀπολύειν
ἀπολύεις
ἀπολύεσθαι
ἀπολύετε
ἀπολυθέντες
ἀπολυθῇ
ἀπολυθῆναι
ἀπολυθήσεσθε
ἀπολυθῆτε
ἀπολυθῶ
ἀπολύομαι
ἀπολῦσαι
ἀπολύσαντες
ἀπολύσας
ἀπολύσασα
ἀπολύσατε
ἀπολυσάτω
ἀπολύσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσεως
ἀπολύσῃ
ἀπολύσῃς
ἀπολύσητε
ἀπόλυσιν
ἀπόλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόλυσιςἀπολύσεις
GENἀπολύσεωςἀπολύσεων
DATἀπολύσειἀπολύσεσι(ν)
ACCἀπόλυσι(ν)ἀπολύσεις
ἀπόλυσον
ἀπολύσω
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολυτρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to release on payment of ransom
  • Middle:
   • to ransom
 • Cognates: ἀπολυτρόω, ἐκλυτρόω, λυτρόω
 • Forms:
  • ἀπολελυτρωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀπολυτρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολυτρώσει
ἀπολυτρώσεως
ἀπολυτρώσῃ
ἀπολύτρωσιν
ἀπολύτρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπολύτρωσιςἀπολυτρώσεις
GENἀπολυτρώσεωςἀπολυτρώσεων
DATἀπολυτρώσῃἀπολυτρώσεσι(ν)
ACCἀπολύτρωσι(ν)ἀπολυτρώσεις
ἀπολύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to acquit (from court), set free, release, pardon, loose
   • to let go, send away, dismiss, put away, divorce
   • to dismiss, send away, cause to depart
   • to release, set free
   • to forgive
  • Middle:
   • to go away, depart
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • ἀπολύσεις
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπολύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπολύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπολύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπολύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπολυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπολυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπολυθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀπολυθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀπολῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπολύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπολύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπολύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπολύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπολύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπολύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπόλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολύσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀπολελυμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπολελυμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπολέλυσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπολελύσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • ἀπολελύσθωσαν Verb: Perf Pass Imp 3rd Plur
  • ἀπέλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπελύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπολυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
ἀπολύων