ἀπολογεῖσθαι
ἀπολογέομαι
ἀπολογηθῆναι
ἀπολόγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plea alleged in defence
  • the legal defence of an accused
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀπολόγημαἀπολογήματα
GENἀπολογήματοςἀπολογημάτων
DATἀπολογήματιἀπολογήμασι(ν)
ACCἀπολόγημαἀπολογήματα
ἀπολογήματα
ἀπολογήσησθε
ἀπολογήσομαι
ἀπολογία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπολογίαἀπολογίαι
GENἀπολογίαςἀπολογιῶν
DATἀπολογίᾳἀπολογίαις
ACCἀπολογίανἀπολογίας
ἀπολογίᾳ
ἀπολογίαν
ἀπολογίας
ἀπολογοῦμαι
ἀπολογούμεθα
ἀπολογουμένου
ἀπολογουμένων
ἀπόλοιντο
ἀπόλοιο
ἀπόλοιπα
ἀπόλοιπον
ἀπόλοιπος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • open space, space left free
  • remaining over, left behind
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόλοιποςἀπόλοιπον
GENἀπολοίπου
DATἀπολοίπῳ
ACCἀπόλοιπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόλοιποιἀπόλοιπα
GENἀπολοίπων
DATἀπολοίποις
ACCἀπολοίπουςἀπόλοιπα
ἀπολοίπου
ἀπόλοιτο
ἀπολόμενοι
ἀπολομένου
ἀπολομένους
ἀπολοῦνται
ἀπόλουσαι
ἀπολοῦσι
ἀπολούσωμαι
ἀπολούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wash off, wash fully, wash away
  • Middle:
   • to wash oneself, cleanse oneself
 • Cognates: λούω
 • Forms:
  • ἀπελούσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπόλουσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπολούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing