ἀπολογεῖσθαι
ἀπολογέομαι
ἀπολογηθῆναι
ἀπολόγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plea alleged in defence
  • the legal defence of an accused
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀπολόγημαἀπολογήματα
GENἀπολογήματοςἀπολογημάτων
DATἀπολογήματιἀπολογήμασι(ν)
ACCἀπολόγημαἀπολογήματα
ἀπολογήματα
ἀπολογήσησθε
ἀπολογήσομαι
ἀπολογία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπολογίαἀπολογίαι
GENἀπολογίαςἀπολογιῶν
DATἀπολογίᾳἀπολογίαις
ACCἀπολογίανἀπολογίας
ἀπολογίᾳ
ἀπολογίαν
ἀπολογίας
ἀπολογοῦμαι
ἀπολογούμεθα
ἀπολογουμένου
ἀπολογουμένων
ἀπόλοιντο
ἀπόλοιο
ἀπόλοιπα
ἀπόλοιπον
ἀπόλοιπος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • open space, space left free
  • remaining over, left behind
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόλοιποςἀπόλοιπον
GENἀπολοίπου
DATἀπολοίπῳ
ACCἀπόλοιπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόλοιποιἀπόλοιπα
GENἀπολοίπων
DATἀπολοίποις
ACCἀπολοίπουςἀπόλοιπα
 • Forms:
  • ἀπόλοιπα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀπολοίπου Noun: Gen Sing Masc
 • ἀπολοίπου
  ἀπόλοιτο
  ἀπολόμενοι
  ἀπολομένου
  ἀπολομένους
  ἀπολοῦνται
  ἀπόλουσαι
  ἀπολοῦσι
  ἀπολούσωμαι
  ἀπολούω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to wash off, wash fully, wash away
   • Middle:
    • to wash oneself, cleanse oneself
  • Cognates: λούω
  • Forms:
   • ἀπελούσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
   • ἀπόλουσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • ἀπολούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing