ἀπολαβεῖν
ἀπολάβειν
ἀπολάβῃ
ἀπολάβητε
ἀπολαβόμενος
ἀπολαβόντες
ἀπολάβωμεν
ἀπολαβών
ἀπολάβωσι
ἀπολάβωσιν
ἀπολακτίζω
ἀπολαλέω
ἀπολαμβάνειν
ἀπολαμβάνομεν
ἀπολαμβάνοντες
ἀπολαμβάνω
 • Present
 • ἀπολαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπολαμβάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπολαμβάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπολαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπολήψῃ Verb: Fut mid ind 2nd sing
 • ἀπολήμψεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἀπολήψεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἀπολήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποληψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Aorist
 • ἀπολαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἀπολάβειν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέλαβες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπολαβόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀπέλαβον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολαβόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπολάβωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπολαβών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπολάβωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπολάβωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀπειληφώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπείληφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπειλημμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • ἀπειληφότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀπολαμβάνων
ἀπολαύειν
ἀπολαύσεις
ἀπόλαυσιν
ἀπόλαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, enjoyment, full enjoyment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόλαυσιςἀπολαύσεις
GENἀπολαύσεωςἀπολαύσεων
DATἀπολαύσειἀπολαύσεσι(ν)
ACCἀπόλαυσι(ν)ἀπολαύσεις
ἀπολαύσουσιν
ἀπολαύσωμεν
ἀπολαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enjoy, have enjoyment of, take delight in
 • Forms:
  • ἀπολαύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπολαύσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπελαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur