ἀνείκαστος
  • Parse: Adj: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • immense, unattainable by conjecture
    • considerable in extent and effect
  • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνείκαστοςἀνείκαστον
GENἀνεικάστου
DATἀνεικάστῳ
ACCἀνείκαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνείκαστοιἀνείκαστα
GENἀνεικάστων
DATἀνεικάστοις
ACCἀνεικάστουςἀνείκαστα
ἀνεῖλαν
ἀνείλατε
ἀνείλατο
ἀνεῖλε
ἀνεῖλεν
ἀνεῖλες
ἀνείλετε
ἀνείλετο
ἀνειλέω
ἀνείλησεν
ἀνειληφότας
ἀνειληφότων
ἀνειλόμην
ἀνεῖλον
ἀνειμένα
ἀνειμέναι
ἀνειμένης
ἀνειμένον
ἀνειμένος
ἄνειμι
ἀνεῖναι
ἀνείς
ἀνεῖται
ἀνείχεσθε
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Root: ἀνέχω