ἀνείκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • immense, unattainable by conjecture
  • considerable in extent and effect
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνείκαστοςἀνείκαστον
GENἀνεικάστου
DATἀνεικάστῳ
ACCἀνείκαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνείκαστοιἀνείκαστα
GENἀνεικάστων
DATἀνεικάστοις
ACCἀνεικάστουςἀνείκαστα
ἀνεῖλαν
ἀνείλατε
ἀνείλατο
ἀνεῖλε(ν)
ἀνεῖλες
ἀνείλετε
ἀνείλετο
ἀνειλέω
ἀνείλησε(ν)
ἀνειληφότας
ἀνειληφότων
ἀνειλόμην
ἀνεῖλον
ἀνειμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνίημι
ἀνειμέναι
ἀνειμένης
ἀνειμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἀνίημι
ἀνειμένος
ἄνειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go up, ascend
ἀνεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνίημι
ἀνείς
ἀνεῖται
ἀνείχεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω