ἀνέλαβε
ἀνέλαβεν
ἀνελάβετε
ἀνέλαβον
ἀνέλαμψεν
ἄνελε
ἀνελεήμονα
ἀνελεήμονας
ἀνελεήμονες
ἀνελεημόνος
ἀνελεημόνων
ἀνελεημόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mercilessly, ruthlessly
ἀνελεήμοσιν
ἀνελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless, without mercy, unmerciful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνελεήμωνἀνελεήμονον
GENἀνελεήμονος
DATἀνελεήμονι
ACCἀνελεήμονα
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνελεήμονεςἀνελεήμονα
GENἀνελεημόνων
DATἀνελεήμοσιν
ACCἀνελεήμοναςἀνελεήμονα
ἀνελεῖ
ἀνελεῖν
ἀνελεῖς
ἀνέλεξαν
ἀνελέξαντο
ἀνέλεξεν
ἀνέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνέλεοςἀνέλεον
GENἀνελέου
DATἀνελέῳ
ACCἀνέλεον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνέλεοιἀνέλεα
GENἀνελέων
DATἀνελέοις
ACCἀνελέουςἀνέλεα
ἀνέλεσθε
ἀνελέτω
ἀνέλῃ
ἀνελήφθη
ἀνελήμφθη
ἀνελήμφθην
ἀνελήφθην
ἀνελήμωθην
ἀνέλῃς
ἀνελογισάμην
ἀνελογίσατο
ἀνέλοι
ἀνελόμενοι
ἀνελόμενος
ἀνέλπιστον
ἀνέλπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhoped for, not looked for, unexpected, hopeless, having lost hope
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνέλπιστοςἀνέλπιστον
GENἀνελπίστου
DATἀνελπίστῳ
ACCἀνέλπιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνέλπιστοιἀνέλπιστα
GENἀνελπίστων
DATἀνελπίστοις
ACCἀνελπίστουςἀνέλπιστα
ἀνελπίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly, hopelessly
ἀνελύθη
ἀνέλυσα
ἀνέλυσαν
ἀνέλυσεν
ἀνελῶ
ἀνέλωμεν
ἀνελών
ἀνέλωσι
ἀνέλωσιν