ἀνυβρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without being insulted, without being injured, without insolence
ἄνυδροι
ἀνύδροις
ἄνυδρον
ἄνυδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lacking water, waterless, dry, arid
 • Cognates: ἔνυδρος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνυδροςἄνυδρον
GENἀνύδρου
DATἀνύδρῳ
ACCἄνυδρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνυδροιἄνυδρα
GENἀνύδρων
DATἀνύδροις
ACCἀνύδρουςἄνυδρα
ἀνύδρου
ἀνύδρῳ
ἀνύδρων
ἀνύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνύω
ἀνυπέρβλητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπέρβλητοςἀνυπέρβλητον
GENἀνυπερβλήτου
DATἀνυπερβλήτῳ
ACCἀνυπέρβλητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπέρβλητοιἀνυπέρβλητα
GENἀνυπερβλήτων
DATἀνυπερβλήτοις
ACCἀνυπερβλήτουςἀνυπέρβλητα
ἀνυπερβλήτου
ἀνυπερθέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, without delay
ἀνυπόδετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unshod, barefoot
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπόδετοςἀνυπόδετον
GENἀνυποδέτου
DATἀνυποδέτῳ
ACCἀνυπόδετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπόδετοιἀνυπόδετα
GENἀνυποδέτων
DATἀνυποδέτοις
ACCἀνυποδέτουςἀνυπόδετα
ἀνυποδέτους
ἀνυπόκριτον
ἀνυπόκριτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπόκριτοςἀνυπόκριτον
GENἀνυποκρίτου
DATἀνυποκρίτῳ
ACCἀνυπόκριτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπόκριτοιἀνυπόκριτα
GENἀνυποκρίτων
DATἀνυποκρίτοις
ACCἀνυποκρίτουςἀνυπόκριτα
ἀνυποκρίτου
ἀνυποκρίτῳ
ἀνυποκρίτως
ἀνυπομόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbearable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπομόνητοςἀνυπομόνητον
GENἀνυπομονήτου
DATἀνυπομονήτῳ
ACCἀνυπομόνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπομόνητοιἀνυπομόνητα
GENἀνυπομονήτων
DATἀνυπομονήτοις
ACCἀνυπομονήτουςἀνυπομόνητα
ἀνυπομονήτῳ
ἀνυπονόητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπονόητοςἀνυπονόητον
GENἀνυπονοήτου
DATἀνυπονοήτῳ
ACCἀνυπονόητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπονόητοιἀνυπονόητα
GENἀνυπονοήτων
DATἀνυπονοήτοις
ACCἀνυπονοήτουςἀνυπονόητα
ἀνυπόστατον
ἀνυπόστατος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπόστατοςἀνυπόστατον
GENἀνυποστάτου
DATἀνυποστάτῳ
ACCἀνυπόστατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπόστατοιἀνυπόστατα
GENἀνυποστάτων
DATἀνυποστάτοις
ACCἀνυποστάτουςἀνυπόστατα
ἀνυπότακτα
ἀνυπότακτοι
ἀνυποτάκτοις
ἀνυπότακτον
ἀνυπότακτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυπότακτοςἀνυπότακτον
GENἀνυποτάκτου
DATἀνυποτάκτῳ
ACCἀνυπότακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυπότακτοιἀνυπότακτα
GENἀνυποτάκτων
DATἀνυποτάκτοις
ACCἀνυποτάκτουςἀνυπότακτα
ἀνυστέρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not lacking in anything
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνυστέρητοςἀνυστέρητον
GENἀνυστερήτου
DATἀνυστερήτῳ
ACCἀνυστέρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνυστέρητοιἀνυστέρητα
GENἀνυστερήτων
DATἀνυστερήτοις
ACCἀνυστερήτουςἀνυστέρητα
ἀνυστερήτῳ
ἀνυψοῖ
ἀνυψούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνυψόω
ἀνυψόω
 • Present
 • ἀνυψοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνυψούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀνυψῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀνυψώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνυψώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀνυψώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνυψώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνυψωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνύψωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνυψῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνύψωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνύψωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀνυψώθη
ἀνυψώθην
ἀνυψωθῆναι
ἀνυψῶν
ἀνύψωσα
ἀνυψῶσαι
ἀνύψωσαν
ἀνυψώσει
ἀνύψωσεν
ἀνυψώσουσιν
ἀνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to an end, accomplish, achieve, effect
 • Cognates: ἀνύω, διανύω, κατανύω
 • Forms:
  • ἀνύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc