ἀνά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀνά + Acc = up, again, back
  • ἀνὰ μέσον + Gen = between, in midst of
  • Of Place: up (e.g., up the river)
  • Of Place: over, through, upon (e.g., over the field, through the field)
  • Of Time:
   • ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν = all day long
  • Figurative: ἀνὰ κράτος (to the extent of one's power)
  • Figurative: ἀνὰ λόγον (in due proportion)
  • Distributive number: each, respectively, apiece
   • ἀνὰ πέντε = five each
  • Accumulative number: to the number of
   • ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ = having wings to the number of six
  • Ratio: by a (specified) rate
   • ἀνὰ δηνάριον = by the rate of a denarius
  • Distributively:
   • ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν = every day