ἀνά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀνά + Acc = up, again, back
  • ἀνὰ μέσον between, in midst of
  • Of Place: up (e.g., up the river)
  • Of Place: over, through, upon (e.g., over the field, through the field)
  • Of Time: ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν (all day long)
  • Fig.: ἀνὰ κράτος (to the extent of one's power)
  • Fig.: ἀνὰ λόγον (in due proportion)
  • With a number: each, respectively, apiece, (e.g., ἀνὰ πέντε five each), to the number of (e.g., ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ = having wings to the number of six)
  • By rate: ἀνὰ δηνάριον (by the rate of a denarius)
  • Distributively: ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν (every day)