ἄνες
ἀνέσεισαν
ἄνεσιν
ἄνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, license
  • remission, liberty
  • permission, lenient
  • insufficient attention and neglect (to keep to the instruction)
  • lax, slack, careless, indifferent, negligent
  • eased, rest, relaxation, relief
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄνεσιςἀνέσεις
GENἀνέσεωςἀνέσεων
DATἀνέσειἀνέσεσι(ν)
ACCἄνεσι(ν)ἀνέσεις
ἀνεσκαμμένη
ἀνέσκαψεν
ἀνέσπασε
ἀνέσπασεν
ἀνεσπάσθη
ἀνέστακεν
ἀνεστάλη
ἀνεστάλησαν
ἀνεστέναξεν
ἀνέστη
ἀνέστηκεν
ἀνέστημεν
ἀνέστην
ἀνέστης
ἀνέστησα
ἀνέστησαν
ἀνέστησε
ἀνέστησεν
ἀνέστητε
ἀνέστραπται
ἀνεστρατοπέδευσεν
ἀνεστράφημεν
ἀνεστράφησαν
ἀνεστρέφετο
ἀνεστρέφοντο
ἀνέστρεψα
ἀνέστρεψαν
ἀνέστρεψε
ἀνέστρεψεν
ἀνέσχεν
ἀνέσχιζον
ἀνεσχόμην
ἀνέσχον
ἀνέσχοντο
ἀνέσχου