ἀνάλαβε
ἀναλαβεῖν
ἀναλάβετε
ἀναλαβέτω
ἀναλάβοι
ἀναλάβοιμι
ἀναλαβόμενοι
ἀναλαβόντες
ἀναλαβοῦσα
ἀναλάβωμεν
ἀναλαβών
ἀναλάβωσι
ἀναλαμβάνει
ἀναλαμβάνειν
ἀναλημφθείς
ἀναλαμβανόμενον
ἀναλαμβάνω
 • Present
 • ἀναλαμβάνει
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act 3rd Sing
 • ἀναλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλημφθείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναλαμβανόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀναλαμβάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Future
 • ἀναληφθήσονται Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀναλάβωσι Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • ἀναλαβόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀνάλαβε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναλάβετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀναλάβοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἀναλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναλαβοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀναλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναλαβών Verb: 2Aor Act Part ., Nom Sing Masc
 • ἀναληφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναλημφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀναλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνέλαβεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνελάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέλαβον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνελήμωθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνειληφότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀνειληφότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
ἀναλαμβάνων
ἀναλάμπω
ἀναλάμψει
ἀναλάμψῃ
ἀναλάμψουσιν
ἀνάλγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: unfeeling, hard-hearted, ruthless, insensible, indisposed toward toil and suffering
  • Of things: without pain, not painful
  • Substantival: a fool
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνάλγητοςἀνάλγητον
GENἀναλγήτου
DATἀναλγήτῳ
ACCἀνάλγητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνάλγητοιἀνάλγητα
GENἀναλγήτων
DATἀναλγήτοις
ACCἀναλγήτουςἀνάλγητα
ἀναλέγω
ἀναλελυκώς
ἀναλεξάμενος
ἀνάλημμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fortified wall, fortification, fortress
  • retaining wall, something used for repairing
ἀναλημπτέα
ἀναλημπτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: confiscated, likely to be confiscated, must be brought, must be taken up
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναλημπτέοςἀναλημπτέον
GENἀναλημπτέου
DATἀναλημπτέῳ
ACCἀναλημπτέον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναλημπτέοιἀναλημπτέα
GENἀναλημπτέων
DATἀναλημπτέοις
ACCἀναλημπτέουςἀναλημπτέα
 • Forms:
  • ἀναλημπτέα Adj: Acc Plur Neut
 • ἀναλημπτήρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: bowl, ladle, bucket, vessel into which something is collected
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀναλημπτήρἀναλημπτῆρες
  GENἀναλημπτῆροςἀναλημπτήρων
  DATἀναλημπτῆριἀναλημπτῆρσι(ν)
  ACCἀναλημπτῆραἀναλημπτῆρας
  ἀναλημπτῆρας
  ἀναλημφθείς
  ἀναλημφθῆναι
  ἀναλημφθήσῃ
  ἀναλήμψεσθε
  ἀναλήμψεται
  ἀναλήμψεως
  ἀνάλημψιν
  ἀνάλημψις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνάλημψιςἀναλήμψεις
  GENἀναλήμψεωςἀναλήμψεων
  DATἀναλήμψειἀναλήμψεσι(ν)
  ACCἀνάλημψινἀναλήμψεις
  ἀναλήμψομαι
  ἀναληφθείς
  ἀναληφθήσεται
  ἀναληφθήσονται
  ἀναλήψεως
  ἀνάληψιν
  ἀνάληψις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνάληψιςἀναλήψεις
  GENἀναλήψεωςἀναλήψεως
  DATἀναλήψειἀναλήψεσι(ν)
  ACCἀνάληψινἀναλήψεις
  ἀναλίσκει
  ἀναλίσκειν
  ἀναλίσκεσθαι
  ἀναλίσκον
  ἀναλίσκω
  • Present
  • ἀναλίσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλίσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναλίσκεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀναλίσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • Imperfect
  • ἀνηλίσκετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Future
  • ἀναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Aorist
  • ἀναλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀναλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Perfect
  • ἀνήλωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  ἀνάλλομαι
  ἀναλογία
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀναλογίαἀναλογίαι
  GENἀναλογίαςἀναλογιῶν
  DATἀναλογίᾳἀναλογίαις
  ACCἀναλογίανἀναλογίας
  ἀναλογίαν
  ἀναλογίζομαι
  ἀναλογισάμενοι
  ἀναλογίσασθε
  ἀναλογισώμεθα
  ἀναλόγως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: proportionately, proportionally, analogously, alike, comparatively, likewise
  ἄναλον
  ἄναλος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: saltless, insipid, lose saltness
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἄναλοςἄναλον
  GENἀνάλου
  DATἀνάλῳ
  ACCἄναλον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἄναλοιἄναλα
  GENἀνάλων
  DATἀνάλοις
  ACCἀνάλουςἄναλα
  ἀναλόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to consume, spend
  ἀναλύει
  ἀναλύειν
  ἀναλυθήσονται
  ἀναλύοντες
  ἀναλῦσαι
  ἀναλύσαντες
  ἀναλύσας
  ἀναλύσει
  ἀναλύσεως
  ἀναλύσῃ
  ἀνάλυσιν
  ἀνάλυσις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνάλυσιςἀναλύσεις
  GENἀναλύσεωςἀναλύσεων
  DATἀναλύσειἀναλύσεσι(ν)
  ACCἀνάλυσι(ν)ἀναλύσεις
  ἀναλύω
  • Present
  • ἀναλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Future
  • ἀναλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀναλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Aorist
  • ἀναλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναλύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀναλύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνέλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Perfect
  • ἀναλελυκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  ἀναλύων
  ἀναλωθῇ
  ἀναλωθήσεται
  ἀναλωθήσονται
  ἀναλωθῆτε
  ἀναλῶσαι
  ἀναλώσας
  ἀναλώσει
  ἀναλώσῃ
  ἀνάλωσιν
  ἀνάλωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • wasting, consumption, act of consuming
   • depletion, bankruptcy
   • outlay, expenditure
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνάλωσιςἀναλώσεις
  GENἀναλώσεωςἀναλώσεων
  DATἀναλώσειἀναλώσεσι(ν)
  ACCἀνάλωσι(ν)ἀναλώσεις