ἀνεκάθισε
ἀνεκάθισεν
ἀνεκαίνισεν
ἀνεκαινίσθη
ἀνεκάλεσεν
ἀνεκαλύφθη
ἀνεκάλυψα
ἀνεκάλυψας
ἀνεκάλυψεν
ἀνέκαμπτες
ἀνεκάμψαμεν
ἀνέκαμψεν
ἀνεκαύθη
ἀνεκαύθησαν
ἀνέκαυσαν
ἀνεκδιήγητα
ἀνεκδιήγητον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄνειμι
ἀνεκδιήγητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεκδιήγητοςἀνεκδιήγητον
GENἀνεκδιηγήτου
DATἀνεκδιηγήτῳ
ACCἀνεκδιήγητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεκδιήγητοιἀνεκδιήγητα
GENἀνεκδιηγήτων
DATἀνεκδιηγήτοις
ACCἀνεκδιηγήτουςἀνεκδιήγητα
ἀνεκδιηγήτου
ἀνεκδιηγήτῳ
ἀνέκειτο
ἀνεκήρυξεν
ἀνεκλάλητον
ἀνεκλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inexpressible, unutterable, unspeakable, not spoken out
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεκλάλητοςἀνεκλάλητον
GENἀνεκλαλήτου
DATἀνεκλαλήτῳ
ACCἀνεκλάλητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεκλάλητοιἀνεκλάλητα
GENἀνεκλαλήτων
DATἀνεκλαλήτοις
ACCἀνεκλαλήτουςἀνεκλάλητα
ἀνεκλαλήτῳ
ἀνέκλειπτον
ἀνέκλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inexhaustible, unfailing, not left out, that fails not
 • Cognates: ἀδιάλειπτος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνέκλειπτοςἀνέκλειπτον
GENἀνεκλείπτου
DATἀνεκλείπτῳ
ACCἀνέκλειπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνέκλειπτοιἀνέκλειπτα
GENἀνεκλείπτων
DATἀνεκλείπτοις
ACCἀνεκλείπτουςἀνέκλειπτα
ἀνεκλίθη
ἀνέκλιναν
ἀνέκλινεν
ἀνεκλιπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεκλιπήςἀνεκλιπές
GENἀνεκλιποῦς
DATἀνεκλιπεῖ
ACCἀνεκλιπῆἀνεκλιπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεκλιπεῖςἀνεκλιπῆ
GENἀνεκλιπῶν
DATἀνεκλιπέσι(ν)
ACCἀνεκλιπεῖςἀνεκλιπῆ
ἀνεκοινώσατο
ἀνέκοψε
ἀνέκοψεν
ἀνέκραγε
ἀνέκραγεν
ἀνέκραγον
ἀνέκραξαν
ἀνέκραξε
ἀνέκραξεν
ἀνέκρινε
ἀνέκρινον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀνακρίνω
ἀνεκρούετο
ἀνεκρούοντο
ἀνεκτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνεκτός
ἀνεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearable, endurable
 • Forms:
  • ἀνεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀνεκτότερον
ἀνεκτότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: more tolerable, more endurable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεκτότεροςἀνεκτότερον
GENἀνεκτοτέρου
DATἀνεκτοτέρῳ
ACCἀνεκτότερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεκτότεροιἀνεκτότερα
GENἀνεκτοτέρων
DATἀνεκτοτέροις
ACCἀνεκτοτέρουςἀνεκτότερα
ἀνέκυψεν