ἀνεμείναμεν
ἀνέμενον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀναμένω
ἀνεμιζομένῳ
ἀνεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be moved by the wind, toss or drive with the wind
 • Forms:
  • ἀνεμιζομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
ἀνεμνήσατε
ἀνεμνήσθη
ἀνεμνήσθην
ἄνεμοι
ἀνέμοις
ἄνεμον
ἄνεμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wind
  • cardinal point, one of the four cardinal points (i.e., north, south, east, west), quarter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄνεμοςἄνεμοι
GENἀνέμουἀνέμων
DATἀνέμῳἀνέμοις
ACCἄνεμονἀνέμους
ἀνέμου
ἀνέμους
ἀνεμόφθορα
ἀνεμοφθορία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνεμοφθορίαἀνεμοφθορίαι
GENἀνεμοφθορίαςἀνεμοφθοριῶν
DATἀνεμοφθορίᾳἀνεμοφθορίαις
ACCἀνεμοφθορίανἀνεμοφθορίας
ἀνεμοφθορίᾳ
ἀνεμόφθοροι
ἀνεμόφθορον
ἀνεμόφθορος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεμόφθοροςἀνεμόφθορον
GENἀνεμοφθόρου
DATἀνεμοφθόρῳ
ACCἀνεμόφθορον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεμόφθοροιἀνεμόφθορα
GENἀνεμοφθόρων
DATἀνεμοφθόροις
ACCἀνεμοφθόρουςἀνεμόφθορα
ἀνεμποδίστοις
ἀνεμπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unembarrassed, unhindered, uninhibited, unhindered
  • not disadvantaged by any impediment, offering no impediment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεμπόδιστοςἀνεμπόδιστον
GENἀνεμποδίστου
DATἀνεμποδίστῳ
ACCἀνεμπόδιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεμπόδιστοιἀνεμπόδιστα
GENἀνεμποδίστων
DATἀνεμποδίστοις
ACCἀνεμποδίστουςἀνεμπόδιστα
ἀνεμποδίστως
ἀνέμῳ
ἀνέμων