ἀνεψιοῖς
ἀνεψιόν
ἀνεψιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • male cousin, nephew, sister's son
  • husband
 • Forms:
  • ἀνεψιοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀνεψιόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀνεψιῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀνεψιῷ
ἀνέψυξαν
ἀνέψυξε
ἀνέψυξεν
ἀνέψυχεν
ἀνεψυχότα