ἄνευ
 • Parse: Preposition +Gen
 • Meaning: without, away from, far from, with the absence of
ἀνεύθετος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνεύθετοςἀνεύθετον
GENἀνευθέτου
DATἀνευθέτῳ
ACCἀνεύθετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνεύθετοιἀνεύθετα
GENἀνευθέτων
DATἀνευθέτοις
ACCἀνευθέτουςἀνεύθετα
ἀνευθέτου
ἀνευράμενοι
ἀνεῦραν
ἀνευρίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to discover, find out (after a search), search for, make out
 • Cognates: ἀνευρίσκω, ἐξευρίσκω, εὑρίσκω
 • Forms:
  • ἀνευράμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀνεῦραν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεῦρον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνευρόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
ἀνεῦρον
ἀνευρόντες
ἀνευφημέω