ἀναθάλῃ
ἀναθάλλει
ἀναθάλλουσα
ἀναθάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shoot up again, revive, flourish again, bloom again, sprout afresh
  • to cause to grow again, cause to bloom again
 • Cognates: θάλλω
 • Forms:
  • ἀναθάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναθάλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναθάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀναθάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναθάλοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνέθαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεθάλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
ἀναθάλλων
ἀναθάλοι
ἀνάθεμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἀνάθεμαἀναθέματα
GENἀναθέματοςἀναθεμάτων
DATἀναθέματιἀναθέμασι(ν)
ACCἀνάθεμαἀναθέματα
ἀναθέματι
ἀναθεματιεῖς
ἀναθεματιεῖτε
ἀναθεματίζειν
ἀναθεματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind with an oath, place under a curse
  • to declare or vow under penalty upon defaulting
  • to curse, anathematize
  • to condemn, denounce
 • Cognates: ἀναθεματίζω, θεματίζω, καταθεματίζω
 • Forms:
  • ἀναθεματίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναθεματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνεθεματίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀναθεμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεθεμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεθεμάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατεθεματισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀναθεματιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀναθεματιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναθεματισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναθεματιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀναθεματίσαι
ἀναθεμάτισαν
ἀναθεματισθήσεται
ἀναθεματιῶ
ἀναθέματος
ἀναθεμάτων
ἀναθέσθαι
ἀναθεωρέω
ἀναθεωροῦντες
ἀναθεωρῶν
ἀναθῇ
ἀνάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, a votive offering
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀνάθημαἀναθήματα
GENἀναθήματοςἀναθημάτων
DATἀναθήματιἀναθήμασι(ν)
ACCἀνάθημαἀναθήματα
ἀναθήμασι(ν)
ἀναθήσεις