ἀνάψαι
ἀνάψαντες
ἀνάψει
ἀνάψεται
ἀνάψετε
ἀναψύξαι
ἀναψύξεως
ἀναψύξῃ
ἀνάψυξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breathing space, relaxation, relief, cooling, revival, recover breath
  • respite, being released from a distressful condition
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάψυξιςἀναψύξεις
GENἀναψύξεωςἀναψύξεωμ
DATἀναψύξειἀναψύξεσι(ν)
ACCἀνάψυξινἀναψύξεις
ἀναψύξοντα
ἀναψύξω
ἀναψύχειν
ἀναψυχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cooling, refreshing, refreshment
  • relief (from worry and distress), recovery, respite
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀναψυχήἀναψυχαί
GENἀναψυχῆςἀναψυχῶν
DATἀναψυχῇἀναψυχαῖς
ACCἀναψυχήνἀναψυχάς
VOCἀναψυχήἀναψυχαί
ἀναψυχήν
ἀναψύχω
 • Present
 • ἀναψύχειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • ἀνέψυχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀναψύξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναψύξοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Aorist
 • ἀναψύξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναψύξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνέψυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέψυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέψυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀνεψυχότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
ἀνάψω