ἀναμάρτητον
ἀναμάρτητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναμάρτητοςἀναμάρτητον
GENἀναμαρτήτου
DATἀναμαρτήτῳ
ACCἀναμάρτητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναμάρτητοιἀναμάρτητα
GENἀναμαρτήτων
DATἀναμαρτήτοις
ACCἀναμαρτήτουςἀναμάρτητα
 • Forms:
  • ἀναμάρτητον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀναμαρτήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀναμαρτήτων Adj: Gen Plur Masc
 • ἀναμαρτήτους
  ἀναμαρτήτων
  ἀναμαρυκάομαι
  ἀναμαρυκωμένων
  ἀναμείγνυται
  ἀναμείνατε
  ἀνάμεινον
  ἀναμεῖξαι
  ἀναμείξεως
  ἀνάμειξις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: mingling, intermarriage, mixed marriage, sexual intercourse
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνάμειξιςἀναμείξεις
  GENἀναμείξεωςἀναμείξεων
  DATἀναμείξειἀναμείξεσι(ν)
  ACCἀνάμειξινἀναμείξεις
  ἀναμεμειγμένοι
  ἀναμεμειγμένον
  ἀναμεμειγμένος
  ἀναμεμεῖχθαι
  ἀνάμενε
  ἀναμένει
  ἀναμένειν
  ἀναμενεῖτε
  ἀναμεμίχθαι
  ἀναμένοντες
  ἀναμένω
  ἀναμένων
  ἀναμέσον
  ἀνάμεσος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • in the interior, in the midland, within the country
   • between
  • Cognates: ἔμμεσος, μέσος
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἀνάμεσοςἀνάμεσον
  GENἀναμέσου
  DATἀναμέσῳ
  ACCἀνάμεσον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἀνάμεσοιἀνάμεσα
  GENἀναμέσων
  DATἀναμέσοις
  ACCἀναμέσουςἀνάμεσα
  ἀναμίγνυμι
  ἀναμιμνήσκεσθε, ἀναμιμνῄσκεσθε
  ἁναμιμνῃσκομένου
  ἀναμιμνήσκουσα
  ἀναμιμνῄσκουσαν
  ἀναμιμνήσκω
  • Present
  • ἀναμιμνήσκεσθε, ἀναμιμνῄσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἁναμιμνῃσκομένου, ἁναμιμνῃσκομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • ἀναμιμνήσκουσα, ἀναμιμνῄσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀναμιμνῄσκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀναμιμνῄσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Future
  • ἀναμνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναμνησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀναμνησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • Aorist
  • ἀνεμνήσθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀναμνησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀναμνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναμνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναμνησθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἀναμνήσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀναμνησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀνεμνήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀνεμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  ἀναμιμνῄσκων
  ἀνάμιξις
  ἀναμίσγω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to mix among, intermingle
  • Forms:
   • ἀναμεμίχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  ἀναμνῆσαι
  ἀναμνήσατε
  ἀναμνήσει
  ἀναμνησθείη
  ἀναμνησθείς
  ἀναμνησθήσεσθε
  ἀναμνησθήσεται
  ἀναμνήσθητε
  ἀναμνησθῶσιν
  ἀνάμνησιν
  ἀνάμνησις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀνάμνησιςἀναμνήσεις
  GENἀναμνήεωςἀναμνήσεων
  DATἀναμνήσειἀναμνήσεσι(ν)
  ACCἀνάμνησινἀναμνήσεις
  ἀναμοχλεύοντες
  ἀναμοχλεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to raise by a lever, sever with a lever, force open, wrench open
  • Cognates: μοχλεύω
  • Forms:
   • ἀναμοχλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  ἀναμφισβητήτως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: indisputably, unquestionably, unequivocally, without dispute