ἀναχαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open the mouth, gape wide
 • Note: alternate spelling is ἀναχάσκω
 • Forms:
  • ἀναχανὼν Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀναχανών
ἀναχάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open the mouth, gape wide
 • Note: alternate spelling is ἀναχαίνω
 • Cognates: ἀναχάσκω, ἐγχάσκω, χάσκω
 • Forms:
  • ἀναχανών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀναχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναχθῆναι
ἀνάχυσιν
ἀνάχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀνάχυσιςἀναχύσεις
GENἀναχύσεωςἀναχύσεων
DATἀναχύσειἀναχύσεσι(ν)
ACCἀνάχυσι(ν)ἀναχύσεις
ἀναχώρει
ἀναχωρεῖν
ἀναχωρεῖτε
ἀναχωρέω
 • Present
 • ἀναχωρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἀναχώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναχωρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναχωρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναχωροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Future
 • ἀναχώρησον Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Aorist
 • ἀναχωρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναχωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναχωρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀναχωρησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀναχωρήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀναχωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνεχώρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεχώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεχώρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεχώρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεχώρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀναχώρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀνακεχωρηκότα
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
ἀναχωρῆσαι
ἀναχωρήσαντες
ἀναχωρησάντων
ἀναχωρήσας
ἀναχωρήσατε
ἀναχώρησον
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀναχωρέω
ἀναχωρήσωμεν
ἀναχωρίς
ἀναχωροῦντες
ἀναχωρῶ