ἀντιταξάμενον
ἀντιτάξεται
ἀντιτάξομαι
ἀντιτάσσεσθαι
ἀντιτάσσεται
ἀντιτάσσομαι
ἀντιτασσόμενοι
ἀντιτασσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀντιτάσσω
ἀντιτασσόμενος
ἀντιτασσομένων
ἀντιτάσσονται
ἀντιτάσσω
ἀντιτίθημι
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to set against, oppose, place opposite
  • to place in exchange for (something), substitute
 • Forms:
  • ἀντιθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀντιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀντίτυπα
ἀντίτυπον
ἀντίτυπος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀντίτυποςἀντίτυπον
GENἀντιπύπου
DATἀντιπύπῳ
ACCἀντίτυπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀντίτυποιἀντίτυπα
GENἀντιπύπων
DATἀντιπύποις
ACCἀντιπύπουςἀντίτυπα