ἀντιταξάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀντιτάσσω
ἀντιτάξεται
ἀντιτάξομαι
ἀντιτάσσεσθαι
ἀντιτάσσεται
ἀντιτάσσομαι
ἀντιτασσόμενοι
ἀντιτασσόμενον
ἀντιτασσόμενος
ἀντιτασσομένων
ἀντιτάσσονται
ἀντιτάσσω
ἀντιτίθημι
ἀντίτυπα
ἀντίτυπον
ἀντίτυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: corresponding, a counterpart, a representative, copy
 • Cognates: ἀντίτυπος, τύπος
 • Forms:
  • ἀντίτυπα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀντίτυπον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut