ἀντιθείς
ἀντιθέσεις
ἀντίθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντίθεσιςἀντιθέσεις
GENἀντιθέσεωςἀντιθέσεων
DATἀντιθέσειἀντιθέσεσι(ν)
ACCἀντίθεσι(ν)ἀντιθέσεις
ἀντίθετα
ἀντίθετον
ἀντίθετος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀντίθετοςἀντίθετον
GENἀντιθέτου
DATἀντιθέτῳ
ACCἀντίθετον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀντίθετοιἀντίθετα
GENἀντιθέτων
DATἀντιθέτοις
ACCἀντιθέτουςἀντίθετα
  • Forms:
    • ἀντίθετα Adj: Acc Plur Neut
    • ἀντίθετον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀντιθήσουσιν