ἀντίῤῥησις, ἀντίρρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντίρρησιςἀντιρρήσεις
GENἀντιρρήσεωςἀντιρρήσεων
DATἀντιρρήσειἀντιρρήσεσι(ν)
ACCἀντίρρησι(ν)ἀντιρρήσεις
ἀντιῤῥητορεύσαντα, ἀντιρρητορεύσαντα
ἀντιῤῥητορεύω, ἀντιρρητορεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to speak against, dispute with, answer, deliver a counter-speech (against)
  • Cognates: ἀντιῤῥητορεύω, ῥητορεύω
  • Forms:
    • ἀντιῤῥητορεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
    • ἀντιρρητορεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc