ἀντλεῖν
ἀντλέω
 • Meaning:
  • to draw (out), draw forth, remove water with a pail, pull out
  • to empty
  • to endure
 • Forms:
  • ἀντλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀντλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀντλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀντλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀντλήσετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἠντληκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • ἤντλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤντλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἤντλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἄντλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pail or bucket (to remove water), thing to draw with
ἀντλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀντλέω
ἀντλήσατε
ἀντλήσεις
ἀντλήσετε