ἀντίγραφα
ἀντιγράφοις
ἀντιγράφομεν
ἀντίγραφον
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντίγραφονἀντίγραφα
GENἀντιγράφουἀντιγράφων
DATἀντιγράφῳἀντιγράφοις
ACCἀντίγραφονἀντίγραφα
ἀντίγραφος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀντίγραφοςἀντίγραφον
GENἀντιγράφου
DATἀντιγράφῳ
ACCἀντίγραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀντίγραφοιἀντίγραφα
GENἀντιγράφων
DATἀντιγράφοις
ACCἀντιγράφουςἀντίγραφα
ἀντιγράφω
ἀντιγράφῳ
ἀντιγράφων