ἀντικαθίζομαι
ἀντικαθίζω
ἀντικαθίστημι
ἀντικαλέσωσι
ἀντικαλέσωσιν
ἀντικαλέω
ἀντικαταλλάσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to exchange
   • to be comparable in value
   • to pay
  • Passive:
   • to be transferred to
 • Cognates: ἐπικαταλλάσσομαι
 • Forms:
  • ἀντικαταλλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀντικαταλλασσόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
ἀντικαταλλασσόμενοι
ἀντικαταλλασσόμενον
ἀντικαταστήσεται
ἀντικατέστησεν
ἀντικατέστητε
ἀντίκειμαι
ἀντικείμενα
ἀντικείμενοι
ἀντικειμένοις
ἀντικείμενον
ἀντικείμενος
ἀντικειμένου
ἀντικειμένους
ἀντικειμένῳ
ἀντικειμένων
ἀντίκεισαι
ἀντικεῖσθαι
ἀντικείσομαι
ἀντίκειται
ἀντικνήμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντικνήμιονἀντικνήμια
GENἀντικνημίουἀντικνημίων
DATἀντικνημίῳἀντικνημίοις
ACCἀντικνήμιονἀντικνήμια
ἀντικρινόμενος
ἀντικρινοῦμαι
ἀντικρίνω
ἀντικρύ
ἄντικρυς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite, before, over against, directly opposite