ἀντικαθίζομαι
ἀντικαθίζω
top
ἀντικαθίστημι
ἀντικαλέσωσι
ἀντικαλέσωσιν
top
ἀντικαλέω
ἀντικαταλλάσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to exchange
   • to be comparable in value
   • to pay
  • Passive:
   • to be transferred to
 • Cognates: ἐπικαταλλάσσομαι
 • Forms:
  • ἀντικαταλλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀντικαταλλασσόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
ἀντικαταλλασσόμενοι
ἀντικαταλλασσόμενον
top
ἀντικαταστήσεται
ἀντικατέστησεν
ἀντικατέστητε
ἀντίκειμαι
ἀντικείμενα
top
ἀντικείμενοι
ἀντικειμένοις
ἀντικείμενον
ἀντικείμενος
ἀντικειμένου
ἀντικειμένους
ἀντικειμένῳ
ἀντικειμένων
top
ἀντίκεισαι
ἀντικεῖσθαι
ἀντικείσομαι
ἀντίκειται
ἀντικνήμιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: shin
ἀντικρινόμενος
ἀντικρινοῦμαι
top
ἀντικρίνω
ἀντικρύ
ἄντικρυς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite, before, over against, directly opposite